Poezijos knygos „Stiklo karoliukų šviesa“ sutiktuvės

2023 m. birželio 1 d., 10:59

2023 m. gegužės 26 dieną Kauno švietimo inovacijų centre vyko pedagogės, Lietuvos Nepriklausomųjų Rašytojų Sąjungos (LNRS), Kūrybinės Raiškos Asociacijos (KRA) „Kauno branduma“ narės Danutės Rukštelytės-Blėkienės poezijos knygos „Stiklo karoliukų šviesa“ sutiktuvės. Poetinio žodžio mėgėjos, puoselėtojos ir skleidėjos D. Blėkienės kūrybos aruode sugulę trys eilėraščių rinkiniai: „Žydinčios mintys“, „Jūržolių karoliai“, „Gintarinio laiko delnuose“.

„Per Lietuvą skrieja Poezijos paukštė. Jos plunksnelė šiandien nusileido ir čia, pas mus, Švietimo inovacijų centre. Džiaugiuosi, kad taip gausiai susirinkote į poezijos ir muzikos šventinę valandą. Iš pilkų kasdienybės siūlų nuaustas mūsų gyvenimas, bet šiandien poetine gija įsipina dar viena jauki valanda, skirta knygai, jausmingam, raiškiam žodžiui. M. K. Čiurlionis yra pasakęs, kad „…meilė – tai stiprūs ir balti sparnai“. Šiandien čia pas mus tie du Sparnai – tai Poezija ir Muzika. Pasak Richardo Vagnerio „muzika negali mąstyti, bet ji gali įkūnyti mintį…“ – popietę pradėjo Centro bibliotekininkė Irena Valentukonienė, ir pakvietė Kauno Stasio Lozoraičio senjorų akademijos chorą „Gimtinė“ (vadovas Mindaugas Šikšnius) muzikiniu akordu pradėti literatūrinę-muzikinę popietę.

Nuskambėjo dainos: „Kol dar matau medžius“ (muz. A. Pupalaigio, žodž. A. Baltakio, redakcija Prano Jurkonio), „Kur balti keliai“ (muz. A. Raudonikio, chorui pritaikė ir akompanimentas M. Šikšniaus), „Ten kur Venta“ (liet. liaudies daina harmonizuota M. Šikšniaus).

Dalyvius ir knygos autorę pasveikino gyd., LNRS valdybos pirmininkė, poetė, laikraščio „Gintaro Gimtinė“ redaktorė Dalia Milukaitė-Buragienė.

„Tai ketvirtoji poetės, pedagogės Danutės Rūkštelytės-Blėkienės knyga, kvepianti pavasariu, pilna ilgesingos sielos muzikos, niekur negirdėtų epitetų, palyginimų, metaforų, poetinių simbolių. Knygos anotacijoje teigiama, kad tai elegantiškai išreikšti gyvenimo patirties blyksniai, spalvos ir jausmai. Visa tai lengvai galima pajusti, kai keliaujame knygos puslapiais nuo vieno eilėraščio iki kito, kai tarp spindinčių žvaigždžių, poetė paslepia savo ilgesį širdies, o jos eilės – šiltas spindulys pilkos kasdienybės šventėje. Poetė Danutė pirmame knygos puslapyje mums rašo: „Deja, laikas skaičiuoja šviesa pavirtusias metų krintančias žvaigždes, todėl mintys kartais visai nejučia išplaukia, sutviskusios lyg daugiabriauniai stiklo karoliukai“, – įžvalgomis pasidalino LNRS valdybos pirmininkė.

Poezijos knygos pristatymas buvo labai įdomus, kadangi vyko dialogo forma tarp renginio vedėjos I. Valentukonienės ir autorės D. Blėkienės. „Kaip manote, kas gali kasdienybės dulkes paversti į auksinę miglą? Ar pritariate Džonatano Svifto minčiai „Saulės ir knygos vienoda paskirtis – šviesti ir šildyti“? Ir kodėl? Ką gali reikšti eilėraštis Jums kaip kuriančiam žmogui?… – sekė vienas po kito klausimai.

O kas Jūsų nuomone yra geras eilėraštis?

„Tas, kurio ieškome… Tas, kuris paliečia žmogaus sieloje stygas… Tas, dėl kurio skaitomos knygos“, – nusišypsojo autorė ir, skleisdama puslapius, skaitė eilėraščius: „Už septynių durų“,

„Ilgesys“, „Įsileisk šviesos į širdį“, „Tu man pasakyk“…“

Poetės kūrybą iš naujosios knygos skaitė poetės Alvyra Sventickienė ir Julija Augustauskienė. Intarpuose skambėjo liaudies dainos apie meilę, kurias dainavo kartu visi žiūrovai: „Buvo naktys švento Jono“, „Saulutė nusileido“, „Šią naktelę per naktelę“, „Tyliai leidžiasi pavargusi saulė“.

Popietės dalyvius sužavėjo dueto kompozitoriaus, LNRS rašytojo Prano Jurkonio ir choro vadovo

Mindaugo Šikšniaus nuskambėjusi daina „Rugiai“ (liet. liaudies, harm. P. Jurkonio), pritariant chorui „Gimtinė“ ir romansas „Svajonių pieva“ (harmonizuotas P. Jurkonio).

Literatūrinę-muzikinę popietę vainikavo nuskambėjusios dainos „Karvelio polka“ ir „Mūsų dienos kaip šventė“.

„Te iš Jūsų pažyra dar daugybė spalvingų stiklo karoliukų” – linkėjo į poezijos šventę atvykusi Europos Parlamento nario Bronio Ropės biurų vadovė Lietuvoje Rūta Bičiuvienė.

Danutę Blėkienę sveikino Kauno Stasio Lozoraičio senjorų akademijos rektorius Vidmantas Budrys, plunksnos sesės ir broliai, draugai ir linkėjo sveikatos, kūrybinės energijos, toliau kurti eiles, nesustoti.

Nuoširdžiausi sveikinimai, padėkos žodžiai, karšti plojimai lydėjo choro „Gimtinė“ vadovą Mindaugą Šikšnių, choristus, kompozitorių Praną Jurkonį, Centro bibliotekininkę Ireną Valentukonienę.

„Juk kiekviename žmogaus gyvenimo vingyje gražu būna savaip… Tas pats ir Kūryboje… Sakoma, kad Poezija – muzika sielai. O gal tai ypatinga sielos muzika?“. (Danutė Rukštelytė-Blėkienė).

 

Bibliotekininkė Irena Valentukonienė

Kauno senjorų klubo narė Birutė Zeigienė