Kauno lopšelio – darželio „Vaivorykštė“ meninio ugdymo mokytojos –ekspertės Joanos Tėvelytės „Molinių pasakų knyga“

2021 m. balandžio 12 d., 10:08

Autorinė, iliustruotų video pasakų ir meno žaidimų rinkinys, skirtas ikimokyklinio ir priešmokyklnio amžiaus vaikams ir visai šeimai

NARATYVINIO ŽAIDIMO IR MOKYMO(SI) METODAS PASAKOSE

Naratyvinis žaidimas –vaizduote paremtas kolektyvinis vaidmenų žaidimas, kurio metu vaikai kartu su pedagogu kurs bendrą pateiktų pasakų peržaidimą ir pratęsimą ar naują seriją. Pateiktos istorijos taps tarpininku perteikiant vaikams gyvenimo, pasaulio reiškinius ir jų prasmes. Žaisdami ir kurdami siužetą, vaikai gilinsis į emocinio – socialinio intelekto, mokslinius klausimus, spręs, patarinės, eksperimentuos. Pasiūlytos pasakos, kaip priemonė motyvuoti, pradėti kūrybinį pokalbį, per kurį lavins kūrybiškumą, pasaulėžiūrą, motyvaciją, vaizduotę, valią, norų ir jausmų valdymą, norą padėti, pasikartos mandagius gyvenimui reikalingus žodžius, turės galimybę pakalbėti apie savo asmeninę draugystę, baimę, susipykimą, susitaikymą.

Knygoje pateiktos 8 pasakos, kurių sekime įtraukta natūralių vaizdinių priemonių: gyvos vištos, avys, kalvos, miškas, upė, pasiūlyta daug įvairių meninių priemonių, eksperimentų, viską įpinant į bendrus siužetus.

Knygą rasite: ČIA