Metodinė valanda „Mokyklos ir klasės be streso. Įvertinimas ir švietimo bei mokymo kokybės užtikrinimas“

2021 m. birželio 4 d., 15:32

Birželio 2 d. virtualioje aplinkoje vyko gerosios patirties sklaidos metodinė valanda „Mokyklos ir klasės be streso. Įvertinimas ir švietimo bei mokymo kokybės užtikrinimas“ („Stress-free schools and classrooms. Evaluation and Quality Assurance in education and training“), kurią organizavo ir vedė grupė mokytojų iš Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos (mokyt. metod. Nina Čerenkova mokyt. eksp. Irina Stanislovavičienė, mokyt. metod. Daiva Klusaitienė, mokyt. metod. Natalija Smirnova). Renginys organizuotas pagal Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos laimėto  Erasmus+ projekto „Tarpkultūrinės mokytojų ir mokinių kompetencijos ugdymas dirbant daugiakultūrėje gimnazijoje“ veiklas ir vyko anglų kalba. Renginio metu savo patirtimi bei žiniomis pasidalino lektoriai iš IDEC mokymo centro Graikijoje, kuris organizuoja nacionalines ir tarptautines mokymo sesijas švietimo darbuotojams įvairiomis temomis visoje Europoje ir yra finansuojamas iš Europos Komisijos programos „Erasmus +“.

Metodinę valandą pradėjo Eirini Gkotsi, Europos projektų Erasmus+ vadovė, kalbėjo tema „Įvertinimas ir švietimo bei mokymo kokybės užtikrinimas“. Ji pasakojo, kaip norint užtikrinti įvertinimo bei mokymo kokybę būtina pasirinkti tinkamiausią kokybės užtikrinimo sistemą, pasidalino patirtimi, kaip sukurti mokyklos vertinimo sistemą, kaip pasirinkti tinkamus vertinimo metodus ir priemones, kaip atlikti vertinimą, išanalizuoti vertinimo išvadas ir siekti tolesnių pokyčių. 

Kita renginio pranešėja – Betty Aggeletaki, psichologo patarėja ir specialiojo ugdymo specialistė, bendradarbiaujanti su IDEC verslumo, tarpkultūrinių kompetencijų ir įtraukiojo ugdymo temomis, skaitė pranešimą „Mokyklos ir klasės be streso“. Specialistė kalbėjo apie tai,  kaip svarbu suprasti ir įvertinti su darbu susijusio streso poveikį žmogui, papasakojo apie su stresu susijusią riziką mokinio ir mokytojo sveikatai, ypač nuotolinio mokymos(-si) metu, pristatė streso prevencijos priemones, pasidalino iliustraciniais pavyzdžiais, kaip  išspręsti streso sukeltas problemas mokykloje ir kaip svarbu rūpintis mokinių, mokytojų psichine gerove mokymo įstaigoje. 

Po paskaitytų pranešimų pranešėjos paprašė klausytojų, kad pasidalintų savo patirtimi, pavyzdžiais, kaip jų įstaigoje valdomas stresas ir kokiais būdais pamatuojamas streso lygis klasėje, mokykloje, kokie mokymo kokybės vertinimo metodai bei priemonės taikomi jų mokyklose. Paaiškėjo, kad mokyklos mažokai turi streso valdymo patirties, todėl šiame renginyje Graikijos kolegių pasidalinimas žiniomis, patirtimis buvo įdomus ir vertingas.  

Irina Stanislovavičienė,
Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos etikos mokytoja ekspertė