Kauno pedagogų kvalifikacijos centras įgyvendina Erasmus+ projektą „Kova su patyčiomis mokykloje“

2021 m. kovo 30 d., 13:48

Kovo 24 d. įvyko Erasmus+ projekto „Kova su patyčiomis mokykloje“ (angl. “Fight against bullying at school“) trečiasis tarptautinis susitikimas, kuriame dalyvavo partneriai iš Italijos, Ispanijos, Prancūzijos ir Belgijos. Atsižvelgiant į dabartinę epidemiologinę situaciją visame pasaulyje, projekto veiklos yra vykdomos virtualioje aplinkoje.

Vaizdo konferencijos metu buvo pristatyta ir nagrinėta patyčių atvejo analizė mokykloje. Projekto partneriai pristatė siūlomus šios problemos sprendimo būdus, pasidalino gerąja patirtimi. Susitikimo metu taip pat buvo aptartos tolimesnės projekto veiklos – darbo grupės, nagrinėjančios mokymo(si) aplinką, protokolus ir kt., jų darbo grupių vadovai ir dalyviai, tikslai ir t.t.

Projektas „Kova su patyčiomis mokykloje“ įgyvendinamas iki 2022 m. rugsėjo mėn.