Respublikinė konferencija „Mokymo(si) per judesį metodikos taikymas ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme”

2021 m. lapkričio 26 d., 15:01

Lapkričio 17 d. Kauno švietimo inovacijų centras ir ESF projekto „Mokymosi per judesį metodikos taikymas ikimokykiniame ir priešmokykliniame ugdyme“ įgyvendinimo pedagogų komanda (Kauno lopšelis-darželis „Varpelis“, Kauno lopšelis-darželis „Želmenėlis“, Kauno lopšelis-darželis „Radastėlė“, Kauno lopšelis-darželis „Boružėlė“, Klaipėdos raj. Vėžaičių pagrindinės mokyklos ikimokyklinis ugdymo skyrius) organizavo respublikinę konferenciją „Mokymo(si) per judesį metodikos taikymas ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme“.

Judėjimas yra svarbi ir neatsiejama žmogaus gyvenimo dalis. Šiuo metu susiduriama su judėjimo stoka visuose amžiaus tarpsniuose. Judėjimo integravimas į mokymo(si) procesą sukuria įdomesnę mokymosi aplinką ir labiau įtraukia vaikus. Judesys taip pat stimuliuoja smegenis ir turi itin teigiamą poveikį vaikų mokymosi rezultatams. Naudojant mokymo per judesį metodikas, vaikai tampa ramesni ir labiau susikoncentruoja į mokymosi procesą. Visa tai leidžia siekti geresnių mokymosi rezultatų, geresnės sveikatos ir savijautos.

Konferencijos tikslas – pasidalyti mokymosi per judesį metodikos taikymo ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme, užtikrinant specialiųjų poreikių vaikų įtrauktį, gerąja darbo patirtimi.

Konferencijoje pranešimą „Lauko pedagogikos svarba vaiko vystymuisi“ skaitė Lukas Benevičius, VšĮ „Mokymosi mokykla“ vadovas, švietimo konsultantas, žurnalo „Ugdymo meistrai“ bendraautorius. Lektorius  pasidalijo mintimis apie tai, kad neretai šiuolaikiniai vaikai vietoje laiko leidimo gamtoje renkasi šiuolaikines technologijas, tačiau judėjimas, iššūkiai ir socializacija, kurią patiria gamtoje ir/ar lauke, stipriai praturtina emocines, socialines ir pažintines kompetencijas bei itin svarbius smulkiosios ir stambiosios motorikos gebėjimus.

Sergejus Neifachas, Vilniaus lopšelio-darželio „Jurginėlis“ direktorius, VDU Švietimo akademijos docentas, VU Ugdymo mokslų instituto daktaras, pristatė pranešimą „Judėjimas ir mokymasis vaikystėje: koks ryšys?“. Lektorius pedagogams pateikė įtraukiančios-kūrybinės praktikos – vaikų tyrinėjimai aplinkoje, judėjimo galvosūkių sprendimai, inovatyvių idėjų kūrimas judant – pavyzdžių. Toks patyriminis mokymasis darželyje skatina vaikus mąstyti, žaisti, ugdyti erdvinį sąmoningumą ir stiprinti tarpasmeninius ryšius per nežodinį bendradarbiavimą. Mokymasis per judėjimą yra pagrįstas motoriniais-emociniais vaiko raiškos modeliais (pvz., džiaugsmu, liūdesiu, baime, pykčiu), kurie paveikia vaiko veiklą ir elgesį.

Jolanta Vienažindienė, UAB „LANTEL“ atstovė, savo pranešime „KUBAI iMO LEARN: KODĖL IR KAIP“, supažindino su interaktyviais kubais „iMO-LEARN“ – priemone, kurios pagalba sukuriamas visiškai naujas, unikalus ir mokymo bei mokymosi būdas – dinaminis sėdėjimas, aktyvus mokymasis ir įsisavinimas. Akimirksniu galite transformuoti interaktyvųjį kubą iMO – LEARN į skaitmeninę mokymosi aplinką, pridėdami judėjimo sensorių.

Praktine patirtimi apie judėjimo svarbą ikimokykliniame ugdyme dalijosi Druskininkų lopšelio-darželio „Bitutė“, Kauno lopšelio-darželio „Liepaitė“, „Giliukas“, „Vyturėlis“, „Želmenėlis“, „Volungėlė“, „Vėrinėlis“, „Radastėlė“, „Boružėlė“, „Varpelis“, „Kūlverstukas“, Kauno mokyklos-darželio „Šviesa“, Klaipėdos rajono Vėžaičių pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriaus, Šiaulių lopšelio-darželio „Pasaka“, „Žiburėlis“, Mažeikių  lopšelio-darželio „Berželis“, Marijampolės lopšelio-darželio „Pasaka“ pedagogų komandos.

Konferencijos moderatorė Lidija Kasiulynienė, Kauno lopšelio-darželio „Varpelis“ direktorė, padėkojo dalyviams už bendrystę, galimybę dalintis inovatyviomis ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikų mokymo(si) per judesį idėjomis ir konferenciją užbaigė žodžiais: „Sakoma, kad bendradarbiavimas leidžia mums sužinoti apie mus dominančią sritį daugiau, nei apie tai sugebėtume sužinoti patys“.

Konferencijos dalyvių pranešimai https://www.kaunovarpelis.lt/

Lidija Kasiulynienė, Kauno lopšelio-darželio „Varpelis“ direktorė