Visuotinis Kauno miesto vokiečių kalbos mokytojų susirinkimas

2022 m. spalio 19 d., 13:16

2022 m. spalio 17 d. Kauno švietimo inovacijų centre vyko visuotinis Kauno miesto vokiečių kalbos mokytojų susirinkimas.

Pirmoje susirinkimo dalyje Vilniaus Universiteto Šiaulių akademijos docentė dr. Aina Būdvytytė ir Vilniaus Žemynos gimnazijos pavaduotoja ugdymui, vokiečių kalbos mokytoja ekspertė Rasa Kazlauskienė supažindino Kauno miesto vokiečių kalbos mokytojus su atnaujintomis bendrosiomis programomis ir vokiečių kalbos VBE rezultatais. (pranešimas „Užsienio kalbų (pirmosios ir antrosios) bendrosios programos“, pranešimas „Brandos egzamino užduoties, vertinimo ir mokinio (mokytojo) lūkesčių dermė“).

Antra renginio dalis buvo skirta metodinės veiklos aptarimui ir Kauno miesto vokiečių kalbos mokytojų metodinio būrelio rinkimams 2022–2025 mokslo metams.

Kauno miesto vokiečių kalbos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė, Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos vokiečių kalbos mokytoja ekspertė Birutė Pukelienė pristatė metodinio būrelio veiklos ataskaitą už 2019–2022 mokslo metus (Vokiečių kalbos mokytojų metodinio būrelio ataskaita).

Naujai išrinkti metodinio būrelio nariai: Lina Milkintienė, Vilma Palienė, Dalia Kulviečiuvienė, Birutė Pukelienė, Laura Kunigonytė, Kristina Bielskienė, Raimonda Jazukevičienė, Jūratė Urbonienė, Asta Urbonaitė, Živilė Buivydienė.

Po susirinkimo įvyko pirmasis išrinkto metodinio būrelio posėdis, kurio metu metodinio būrelio pirmininke išrinkta Lina Milkintienė, pirmininkės pavaduotoja – Vilma Palienė, sekretore – Dalia Kulviečiuvienė. Taip pat buvo svarstomas ir sudaromas Kauno miesto vokiečių kalbos metodinio būrelio veiklos planas 2022–2023 mokslo metams.