Paieška

Asmens duomenų apsauga

Dokumentai:

Atsakingi asmenys:

Atsakomybės sritis
 
Pareigos
 
Vardas, Pavardė
 
Telefono Nr., el. pašto adresas
Renginių dalyvių, lektorių ir kitų fizinių asmenų asmens duomenų teisinės apsaugos reikalavimų laikymosi kontrolės funkcijų vykdymas
 
Direktoriaus įsakymu paskirti asmenys
Darbuotojų asmens duomenų teisinės apsaugos reikalavimų laikymosi kontrolės funkcijų vykdymas
 
Raštinės vedėja
 
Jolanta Pakalniškienė
 
(8 37) 324157 info@kaunosic.lt
Duomenų apsaugos pareigūnas
 
Informacinių technologijų sistemų administratorė
 
Asta Mažeikaitė
 
(8 685) 25218 admin@kaunosic.lt

Kita aktuali informacija:

  • Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas   (nuoroda)
  • Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas   (nuoroda)

Už Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymo stebėseną Lietuvos Respublikoje atsakinga Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija.


Kontaktinė informacija:
Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius
Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445
El. p. ada@ada.lt