Paieška

Renginių pažymos

2024 I pusmetis

Balandžio mėnesio renginių pažymos

Renginio data
Pažymos pavadinimas
Pažyma, sąrašas
Nuo 2024-03-01 iki 2024-04-02
Dėl dalyvavimo edukaciniame virtualiame projekte „Mylimiausias mano perskaitytos knygos herojus“
Atsisiųsti

Kovo mėnesio renginių pažymos

Renginio data
Pažymos pavadinimas
Pažyma, sąrašas
Nuo 2024-03-01 iki 2024-03-31
Dėl respublikinės 1–12 klasių mokinių iniciatyvos „Mano sėkmės istorija“ organizavimo
Atsisiųsti
2024-03-28
Dėl dalyvavimo metodiniame renginyje „Formuojamasis vertinimas. Praktiniai pavyzdžiai“
Atsisiųsti
2024-03-28
Dėl dalyvavimo diskusijoje „Kaip sekasi mokyti matematikos pagal atnaujintas ugdymo programas 5 ir 7 klasėse“
Atsisiųsti
2024-03-28
Dėl pranešimų diskusijoje „Kaip sekasi mokyti matematikos pagal atnaujintas ugdymo programas 5 ir 7 klasėse“
Atsisiųsti
2024-03-26
Dėl mokinių paruošimo dalyvauti II respublikinėje viktorinoje–protų mūšyje „Praleidžiu progą pasityčioti 2024!“
Atsisiųsti
2024-03-26
Dėl dalyvavimo paskaitoje „Patyčių ir smurto prevencija mokykloje: kaip stiprinti savo bendruomenę ir jos sutelktumą“
Atsisiųsti
2024-03-25
Dėl mokinių paruošimo dalyvauti Kauno bendrojo ugdymo mokyklų 6–8 kl. mokinių konferencijoje „Patyčios ar žaidimas?“
Atsisiųsti
2024-03-21
Dėl dalyvavimo metodiniame renginyje „Skaitymo pradžiamokslis – kaip mokyti skaityti?“
Atsisiųsti
2024-03-21
Dėl dalyvavimo konsultacijoje „Kaip naudoti mokiniams skirtas skaitmenines mokymo priemones pamokose“
Atsisiųsti
2024-03-21
Dėl dalyvavimo metodinėje valandoje „Kelionė po modernizuotą Ąžuolyno biblioteką“
Atsisiųsti
2024-03-20
Dėl respublikinio informacinių technologijų konkurso „IT… ar be jų gali?“
Atsisiųsti
2024-03-19
Dėl dalyvavimo paskaitoje „Korupcijos samprata ir pasireiškimas Lietuvoje. Interesų konfliktai ir jų valdymas“
Atsisiųsti
2024-03-18
Dėl dalyvavimo edukaciniame prevenciniame projekte „Knygos savaitė“
Atsisiųsti
2024-03-07
Dėl mokytojų ir bibliotekininkų, parengusių mokinius Respublikinei metodinei-praktinei mokinių, mokytojų ir bibliotekininkų skaitymo skatinimo konferencijai „Knyga mūsų pasaulyje“
Atsisiųsti
2024-03-07
Dėl mokytojų ir bibliotekininkų, skaičiusių pranešimus Respublikinėje konferencijoje „Knyga mūsų pasaulyje“
Atsisiųsti
2024-03-07
Dėl dalyvavimo Respublikinėje metodinėje-praktinėje mokinių, mokytojų ir bibliotekininkų skaitymo skatinimo konferencijoje „Knyga mūsų pasaulyje“
Atsisiųsti
2024-03-06
Dėl dalyvavimo metodiniame renginyje „Komandinis darbas įgyvendinant įtrauktį atnaujinto ugdymo turinio kontekste“
Atsisiųsti

Vasario mėnesio renginių pažymos

Renginio data
Pažymos pavadinimas
Pažyma, sąrašas
2024-02-29
Dėl metodinio renginio „Virtualaus laboratorinio darbo „Kūno judėjimo kinematika nuožulniąja plokštuma“ pristatymas“
Atsisiųsti
Nuo 2024-02-01 iki 2024-02-29
Dėl dalyvavimo respublikiniame ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų fizinį aktyvumą skatinančiame projekte „Pats judu ir kitą kviečiu“
Atsisiųsti
2024-02-28
Dėl dalyvavimo atviroje pamokoje „Fizinių ypatybių lavinimas interaktyvių priemonių pagalba“
Atsisiųsti
2024-02-22
Dėl dalyvavimo metodiniame renginyje „Fenomenais grįstas ugdymas – nuo ko pradėti?“
Atsisiųsti
2024-02-22
Dėl dalyvavimo Tarptautinėje Vilniaus knygų mugėje
Atsisiųsti
2024-02-06
Dėl dalyvavimo metodiniame renginyje „Geografijos mokytojų gerosios patirties sklaida“
Atsisiųsti
2024-02-06
Dėl pranešimų metodiniame renginyje „Geografijos mokytojų gerosios patirties sklaida“
Atsisiųsti
2024-02-05
Dėl dalyvavimo metodiniame renginyje „Kaip planuoti ir organizuoti vertinimo procesą?“
Atsisiųsti

Sausio mėnesio renginių pažymos

Renginio data
Pažymos pavadinimas
Pažyma, sąrašas
2024-01-25
Dėl dalyvavimo metodiniame renginyje „EBRU tapyba – (kaip) emocinės ir fizinės sveikatos atstatymo metodas“
Atsisiųsti
2024-01-25
Dėl dalyvavimo metodiniame renginyje „Gerų emocijų dirbtuvės“
Atsisiųsti
2024-01-24
Dėl dalyvavimo paskaitoje-diskusijoje „Įtraukusis ugdymas: kodėl ir kaip?“
Atsisiųsti
2024-01-24
Dėl mokinių parengimo Kauno bendrojo ugdymo mokyklų 8 klasių mokinių viktorinai – protų mūšiui anglų kalba „Nenugalimi, kai esame kartu“
Atsisiųsti
2024-01-22
Dėl dalyvavimo vertingos patirties sklaidos renginyje „Integruotos lietuvių kalbos ir literatūros–teatro programos pristatymas IV gimnazijos klasėms“
Atsisiųsti
2024-01-17
Dėl dalyvavimo metodiniame renginyje „Kur nuves žodeliai – suskambės dainelė“
Atsisiųsti
2024-01-10
Dėl dalyvavimo metodiniame renginyje „Kuo gyvena psichologai?“
Atsisiųsti
Nuo 2024-01-01  iki 2024-01-04
Dėl dalyvavimo tarptautiniame metodinių darbų edukaciniame virtualiame projekte-parodoje „Įtraukiojo ugdymo metodinės priemonės“
Atsisiųsti
2024-01-04
Dėl dalyvavimo respublikinėje (LMMA) konferencijoje „Atnaujintos matematikos programos aktualijos“
Atsisiųsti