Paieška

Renginių pažymos

2023

Rugsėjo mėnesio renginių pažymos

Renginio data
Pažymos pavadinimas
Pažyma, sąrašas
2023-09-26
Paskaita „Šeimos ir mokyklos partnerystė: svarbiausi bendravimo ir bendradarbiavimo raktai“.
Atsisiųsti
2023-09-21
Paskaita „Bendruomenės santykių kūrimas, motyvavimo priemonės“.
Atsisiųsti
2023-09-12
Dėl dalyvavimo metodiniame renginyje „Orientavimosi mažoje erdvėje galimybės ikimokyklinukams“.
Atsisiųsti
2023-09-08
Dėl dalyvavimo metodiniame renginyje „Žvilgsnis į naujus mokslo metus“.
Atsisiųsti

Rugpjūčio mėnesio renginių pažymos

Renginio data
Pažymos pavadinimas
Pažyma, sąrašas
2023-08-28
Dėl dalyvavimo konferencijoje  „Atverkite duris Kristui! Tikėjimo per davimo prieigos šiandien“.
Atsisiųsti

Birželio mėnesio renginių pažymos

Renginio data
Pažymos pavadinimas
Pažyma, sąrašas
2023-06-23
Dėl dalyvavimo paskaitoje „Formų ir metodų įvairovė įveikiant stresą“.
Atsisiųsti
2023-06-22
Dėl dalyvavimo metodiniame renginyje „Atidus eilėraščio skaitymas“.
Atsisiųsti
2023-06-15
Dėl dalyvavimo respublikinėje metodinėje-praktinėje mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų konferencijoje „Įtraukusis ugdymas ir STEAM: mokymosi galimybių plėtra“.
Atsisiųsti
2023-06-15
Dėl programos „Visiems kitaip“ parengimo.
Atsisiųsti
2023-06-13
Dėl pranešimų skaitymo respublikinėje praktinėje – metodinėje konferencijoje „Savivaldus mokymas(is) kaip kokybiško ugdymo(si) sąlyga – patirtys, sėkmės ir veiklų tvarumas“.
Atsisiųsti
2023-06-13
Dėl dalyvavimo respublikinėje praktinėje – metodinėje konferencijoje „Savivaldus mokymas(is) kaip kokybiško ugdymo(si) sąlyga – patirtys, sėkmės ir veiklų tvarumas“.
Atsisiųsti
2023-06-07
Dėl dalyvavimo metodiniame renginyje „Ilgalaikio plano kūrimas pagal atnaujintas bendrąsias programas“.
Atsisiųsti
2023-06-07
Dėl metodinio renginio „Seku seku pasaką…Dvylika mėnesių“ organizavimo.
Atsisiųsti
2023-06-07
Dėl dalyvavimo metodiniame renginyje  „Seku seku pasaką…Dvylika mėnesių“.
Atsisiųsti
2023-06-07
Dėl pranešimų skaitymo metodiniame renginyje  „Seku seku pasaką…Dvylika mėnesių“.
Atsisiųsti
2023-06-01
Dėl mokinių parengimo Kauno miesto specialiojo ir bendrojo ugdymo įstaigų mokinių projektui „Mes skirtingi, bet vienas kitam reikalingi“, skirto Tarptautinei vaikų gynimo dienai.
Atsisiųsti

Gegužės mėnesio renginių pažymos

Renginio data
Pažymos pavadinimas
Pažyma, sąrašas
2023-05-31
Dėl tarptautinės konferencijos „Skaitymo strategijų taikymas kuriant mokymo(si) procesą sutrikusios klausos vaikams“ organizavimo.
Atsisiųsti
2023-05-31
Dėl pranešimų skaitymo tarptautinėje konferencijoje „Skaitymo strategijų taikymas kuriant mokymo(si) procesą sutrikusios klausos vaikams“.
Atsisiųsti
2023-05-26
Dėl pranešimų metodiniame renginyje „Darbas su Jaunosiomis bendrovėmis ir pasirengimas ekonomikos ir verslumo atnaujintam ugdymo turiniui“.
Atsisiųsti
2023-05-26
Dėl dalyvavimo metodiniame renginyje „Darbas su Jaunosiomis bendrovėmis ir pasirengimas ekonomikos ir verslumo atnaujintam ugdymo turiniui“.
Atsisiųsti
2023-05-24
Dėl pranešimų konferencijoje „Naujovės ir pokyčiai informatikos mokyme“.
Atsisiųsti
2023-05-24
Dėl dalyvavimo konferencijoje „Naujovės ir pokyčiai informatikos mokyme“.
Atsisiųsti
2023-05-18
Dėl mokinių parengimo Kauno mokyklų integruotam tarpdalykiniui 8 klasių mokinių protų mūšiui „Visų galų meistras“ („A Jack of all trades“).
Atsisiųsti
2023-05-18
Dėl dalyvavimo respublikiniame virtualaus pradinio ir pagrindinio ugdymo įstaigų specialiųjų poreikių turinčių mokinių kūrybinių darbų projekte „Kryžiažodį kuriu, draugui siunčiu“.
Atsisiųsti
2023-05-11
Dėl dalyvavimo metodiniame renginyje „Fizika per praktiką: Kauno mokytojų ir KTU fizikų bendradarbiavimo galimybės“.
Atsisiųsti
2023-05-11
Dėl dalyvavimo metodiniame renginyje-muzikiniame spektaklyje „Žaidžiame teatrą“.
Atsisiųsti
2023-05-10
Dėl Kauno miesto 4 klasių mokinių renginio „Aš – Lietuva – Europa“, skirto Europos dienai paminėti organizavimo.
Atsisiųsti
2023-05-10
Pažymos pavadinimas: Dėl Kauno miesto 4 klasių mokinių paruošimo renginiui „Aš – Lietuva– Europa“, skirto Europos dienai paminėti.
Atsisiųsti
2023-05-10
Dėl mokinių parengimo Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 5–8 klasių mokinių antikorupcijos žinių ir kūrybos konkursui „Būk sąžiningas“.
Atsisiųsti
2023-05-09
Dėl mokinių parengimo Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 2–4 klasių mokinių antikorupcijos žinių ir kūrybos konkursui „Būk sąžiningas“.
Atsisiųsti
2023-05-09
Dėl dalyvavimo metodiniame renginyje „Bendrauti, dalintis, tobulėti…“.
Atsisiųsti
2023-05-09
Dėl metodinio renginio „Dėl atnaujinto fizikos ugdymo turinio 8 klasėje 2023–2024 m. m.“.
Atsisiųsti
2023-05-09
Dėl dalyvavimo metodiniame renginyje „Ugdome Europiečius“.
Atsisiųsti
2023-05-05
Dėl pranešimo skaitymo tarptautinėje mokinių ir mokytojų konferencijoje „Aš-mes-pasaulis“.
Atsisiųsti
2023-05-05
Dėl dalyvavimo tarptautinėje mokinių ir mokytojų konferencijoje „Aš-mes-pasaulis“.
Atsisiųsti
2023-05-04
Dėl ekspertų darbo tarptautinėje jaunųjų mokslininkų konferencijoje „Iššūkis tyrėjams“.
Atsisiųsti
2023-05-04
Dėl vadovavimo tarptautinės jaunųjų mokslininkų konferencijos „Iššūkis tyrėjams“ dalyvių darbui grupėse.
Atsisiųsti
2023-05-04
Dėl mokinių parengimo Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 5–12 klasių mokinių ir mokytojų dailyraščio (lietuvių kalba) konkursui.
Atsisiųsti
2023-05-04
Dėl vadovavimo mokiniams rengiant pranešimus tarptautinei jaunųjų mokslininkų konferencijai „Iššūkis tyrėjams“.
Atsisiųsti
2023-05-04
Dėl dalyvavimo tarptautinėje jaunųjų mokslininkų konferencijoje „Iššūkis tyrėjams“.
Atsisiųsti
2023-05-04
Dėl dalyvavimo metodiniame renginyje „Ruošiamės įtraukčiai: disleksija ir mokymosi sunkumai“.
Atsisiųsti
2023-05-03
Dėl dalyvavimo metodiniame renginyje „Kūrybiškumo ugdymas lietuvių kalbos ir literatūros pamokose“.
Atsisiųsti
Nuo 2023-05-02 iki 2023-06-09
Dėl dalyvavimo respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų sveiką gyvenseną skatinančiame projekte „Sveikatos takeliu, taikant S. Kneipo metodo elementus“.
Atsisiųsti
Nuo 2023-05-02 iki 2023-06-09
Dėl respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų sveiką gyvenseną skatinančio projekto „Sveikatos takeliu, taikant S. Kneipo metodo elementus“ organizavimo.
Atsisiųsti

 

Balandžio mėnesio renginių pažymos

Renginio data
Pažymos pavadinimas
Pažyma, sąrašas
Nuo 2023-04-28 iki 2023-05-18
Dėl vadovavimo mokiniams rengiant darbus respublikiniam (nuotoliniam) 7–8 klasių mokinių anglų ir vokiečių kalbų video konkursui „Tarp dramos ir komedijos 2023“.
Atsisiųsti
2023-04-27
Dėl dalyvavimo paskaitoje „ASS vaikų kalbos ugdymas: praktinė patirtis“.
Atsisiųsti
2023-04-26
Dėl dalyvavimo metodiniame renginyje „Sutrikusios klausos vaikų įtraukusis ugdymas“.
Atsisiųsti
2023-04-25
Dėl pranešimų skaitymo respublikinėje konferencijoje „Asmenybės tapsmo – pagrindinio geros mokyklos požymio – ugdymas“.
Atsisiųsti
2023-04-25
Dėl pranešimų tarptautinėje praktinėje konferencijoje „EKO idėjos Lietuvai“.
Atsisiųsti
2023-04-25
Dėl vadovavimo mokiniams rengiant pranešimus tarptautinei praktinei konferencijai „EKO idėjos Lietuvai“.
Atsisiųsti
2023-04-25
Dėl dalyvavimo tarptautinėje praktinėje konferencijoje „EKO idėjos Lietuvai“.
Atsisiųsti
2023-04-25
Dėl dalyvavimo paskaitoje „Kaip suprasti ir susidraugauti su autistišku vaiku“.
Atsisiųsti
2023-04-21
Dėl dalyvavimo metodiniame renginyje „Kompetencijų raiška“: „Socialinė ir emocinė kompetencija“, „Pilietiškumo kompetencija“, „Kultūrinė kompetencija“.
Atsisiųsti
2023-04-20
Dėl dalyvavimo paskaitoje „Korupcijos samprata ir pasireiškimas Lietuvoje. Dovanų politika“.
Atsisiųsti
2023-04-19
Dėl dalyvavimo konferencijoje „Visuotinė dvikalbystės programa, įgyvendinimo galimybės“.
Atsisiųsti
2023-04-19
Dėl dalyvavimo interaktyvioje edukacinėje patyriminėje veikloje „Pilietinio atsparumo diena“, grįstoje UTA kompetencijomis.
Atsisiųsti
2023-04-19
Dėl pranešimų tarptautinėje konferencijoje-dirbtuvėse „Ingenious Engineering 2023“ („Genialioji inžinerija 2023“).
Atsisiųsti
2023-04-19
Dėl vadovavimo mokiniams rengiant pranešimus tarptautinei konferencijai-dirbtuvėms  „Ingenious Engineering 2023“ („Genialioji inžinerija 2023“).
Atsisiųsti
2023-04-19
Dėl tarptautinės mokytojų ir mokinių konferencijos-dirbtuvių „Ingenious Engineering 2023“ („Genialioji inžinerija 2023“) dirbtuvių organizavimo.
Atsisiųsti
2023-04-19
Dėl dalyvavimo tarptautinėje mokytojų ir mokinių konferencijoje-dirbtuvėse „Ingenious Engineering 2023“ („Genialioji inžinerija 2023“).
Atsisiųsti
2023-04-19
Dėl paskaitos-praktikumo „Praktinių įgūdžių stiprinimas genų inžinerijoje ir biotechnologijose“.
Atsisiųsti
2023-04-19
Dėl metodinio renginio „Papildomos vizualinės mokomosios priemonės, mokant rusų (užsienio) kalbos 5–6 klasėse“.
Atsisiųsti
2023-04-18
Dėl dalyvavimo paskaitoje „VGK vaidmuo ir bendradarbiavimas pagalbos vaikui ir šeimai procese“.
Atsisiųsti
2023-04-18
Dėl dalyvavimo paskaitoje „ASS mokinių įtrauktis: struktūra ir ugdymo(si) ypatumai“ organizavimo.
Atsisiųsti
2023-04-18
Dėl pranešimų skaitymo paskaitoje „ASS mokinių įtrauktis: struktūra ir ugdymo(si) ypatumai“.
Atsisiųsti
Nuo 2023-04-17 iki 2023-04-28
Dėl dalyvavimo parodoje „Iškeisk saldainį į daržovę“.
Atsisisti
Nuo 2023-04-17 iki 2023-04-28
Dėl parodos „Iškeisk saldainį į daržovę“ organizatorių.
Atsisiųsti
2023-04-17
Dėl dalyvavimo metodiniame renginyje „Vadovėlio „kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos sutrikimai“ ir kitų knygų apie logopedinę pagalbą mikčiojantiems pristatymas“.
Atsisiųsti
2023-04-17
Dėl dalyvavimo vertingos patirties sklaidos renginyje „Integruotos lietuvių kalbos-teatro pamokos, vykstančios netradicinėje erdvėje, pristatymas „Politiniai debatai, remiantis Dž. Orvelo romanu „Gyvulių ūkis“.
Atsisiųsti
2023-04-13
Dėl vadovavimo mokiniams rengiant pranešimus konferencijai „STEAM. Ugdome inovatorių kartą“.
Atsisiųsti
2023-04-13
Dėl konferencijos „STEAM. Ugdome inovatorių kartą“ pranešimų.
Atsisiųsti
2023-04-13
Dėl dalyvavimo respublikinėje konferencijoje „STEAM. Ugdome inovatorių kartą“ ir jos moderavimo.
Atsisiųsti
2023-04-13
Dėl paskaitos „Naujoji matematikos vadovėlių serija „Matematika visiems“.
Atsisiųsti
2023-04-12
Dėl ikimokyklinio ugdymo įstaigų ugdytinių parengimo viktorinai „Knygos paslaptys“, skirtos knygos dienai paminėti.
Atsisiųsti
2023-04-06
Dėl konsultacijos „Skaičių teorijos uždaviniai olimpiadoms“.
Atsisiųsti
Nuo 2023-04-05 iki 2023-04-27
Dėl Kauno miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenių projekto „Sveikatos grandinėlė“, skirto nacionaliniam renginiui „Sveikatą stiprinančių mokykla banga per Lietuvą 2023“ organizavimo.
Atsisiųsti
2023-04-04
Dėl dalyvavimo Lietuvos mokyklų pirmosios medicinos pagalbos varžybose.
Atsisiųsti
2023-04-04
Dėl mokinių parengimo Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 5–12 klasių mokinių ir mokytojų dailyraščio (lietuvių kalba) konkursui.
Atsisiųsti
2023-04-04
Dėl dalyvavimo metodiniame renginyje „Ruošiamės įtraukčiai: disleksija ir mokymosi sunkumai“.
Atsisiųsti
2023-04-03
Dėl dalyvavimo metodiniame renginyje „Kūrybiškumo ugdymas lietuvių kalbos ir literatūros pamokose“.
Atsisiųsti

Kovo mėnesio renginių pažymos

Renginio data
Pažymos pavadinimas
Pažyma, sąrašas
2023-03-30
Dėl dalyvavimo respublikinėje 5–8 klasių mokinių interaktyvioje viktorinoje–protų mūšyje „Praleidžiu progą pasityčioti“.
Atsisiųsti
2023-03-28
Dėl mokinių parengimo respublikinei mokslinei-praktinei konferencijai „Projektai – aktyvaus mokymosi būdai“.
Atsisiųsti
2023-03-23
Dėl dalyvavimo metodinėje valandoje „Šiuolaikiška KTU biblioteka – atvira pasaulinė platforma“.
Atsisiųsti
2023-03-23
Dėl dalyvavimo apskritojo stalo diskusijoje „Auginančios tarptautinės patirtys: Harvardo, Erasmus+, EdTech programos/ kursai „Santaros“ gimnazijoje“.
Atsisiųsti
2023-03-23
Dėl vertingos patirties sklaidos renginio „Virtualus laboratorinis darbas 8 klasei pagal atnaujintas BP „Srovės stiprio priklausomybės nuo grandinės varžos tyrimas“.
Atsisiųsti
2023-03-21
Dėl paskaitos „Kaip sudominti Z kartos vaikus?“.
Atsisiųsti
2023-03-15
Dėl dalyvavimo metodiniame renginyje „OneNote mokomieji bloknotai įvairių dalykų pamokose“.
Atsisisti
Nuo 2023-03-10 iki 2023-03-22
Dėl mokytojų, parengusių vaikus tarptautiniam ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ir mokytojų projektui „Sveika, saulyte“.
Atsisiųsti
2023-03-09
Dėl dalyvavimo informaciniame renginyje „Nelaimingų atsitikimų tyrimas ir apskaita“.
Atsisiųsti
2023-03-07
Dėl dalyvavimo informaciniame renginyje „Nelaimingų atsitikimų tyrimas ir apskaita“.
Atsisiųsti
2023-03-06
Dėl dalyvavimo paskaitoje „Psichologinis smurtas darbe“.
Atsiiųsti
2023-03-03
Dėl dalyvavimo metodiniame renginyje „Kompetencijų raiška“: „Kūrybiškumo kompetencija“, „Komunikavimo kompetencija“.
Atsisiųsti
Nuo  2023-03-01 iki 2023-03-11
Dėl mokytojų, parengusių mokinius tarptautiniam 5-12 klasių mokinių meninės kūrybos konkursui „Laisvės kelias“.
Atsisiųsti

Vasario mėnesio renginių pažymos

Renginio data
Pažymos pavadinimas
Pažyma, sąrašas
2023-02-28
Dėl mokytojų ir bibliotekininkų, parengusių mokinius Respublikinei metodinei-praktinei mokinių, mokytojų ir bibliotekininkų skaitymo skatinimo konferencijai „Knyga mūsų pasaulyje“.
Atsisiųsti
2023-02-28
Dėl dalyvavimo Respublikinėje metodinėje-praktinėje mokinių, mokytojų ir bibliotekininkų skaitymo skatinimo konferencijoje „Knyga mūsų pasaulyje“.
Atsisiųsti
2023-02-24
Dėl dalyvavimo metodiniame renginyje „Kompetencijų raiška“: „Skaitmeninė kompetencija“, „Pažinimo kompetencija“.
Atsisiųsti
2023-02-23
Dėl dalyvavimo Vilniaus knygų mugėje.
Atsisiųsti
2023-02-21
Dėl dalyvavimo metodiniame renginyje „Individualios pažangos stebėsena pradinio ir pagrindinio ugdymo programose naudojant Microsoft įrankius“.
Atsisiųsti
2023-02-13
Dėl dalyvavimo metodiniame renginyje „Tarptautinių ERASMUS+ mokymų patirties sklaida“.
Atsisiųsti
2023-02-08
Dėl dalyvavimo tarptautinėje konferencijoje „Globaliame pasaulyje kalbėti savo balsu“.
Atsisiųsti
2023-02-10
Dėl dalyvavimo BMT renginyje – hibridinėje pamokoje „Datos, svarbios Lietuvai“.
Atsisiųsti
2023-02-07
Dėl dalyvavimo metodiniame renginyje „Leidyklos „Šviesa“ nauji vadovėliai ir TAMO bibliotekos nauda mokymo įstaigos bendruomenei“.
Atsisiųsti
2023-02-07
Dėl dalyvavimo tarptautinėje konferencijoje „Globaliame pasaulyje kalbėti savo balsu“.
Atsisiųsti
2023-02-06
Dėl BMT renginio „Mokinių iniciatyvumo, kūrybingumo ir mokymo(si) bendradarbiaujant kompetencijų tobulinimas, taikant inovatyvias švietimo strategijas“.
Atsisiųsti
Nuo 2023-02-02 iki 2023-02-28
Dėl mokinių parengimo Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų 3–10 klasių mokinių matematikos ir lietuvių kalbos konkursui „Uždavinys eilėraštyje“.
Atsisiųsti

Sausio mėnesio renginių pažymos

Renginio data
Pažymos pavadinimas
Pažyma, sąrašas
2023-01-05
Dėl dalyvavimo respublikinėje (LMMA) konferencijoje „Pokyčiai mokyklinėje matematikoje“.
Atsisiųsti
Nuo 2023-01-01 iki 2023-01-06
Dėl respublikinio metodinių darbų edukacinio virtualaus projekto-parodos „Skaitmeninės įtraukiojo ugdymo priemonės“ organizavimo.
Atsisiųsti