Erasmus+ mobilumo projektas „Užsienio kalbų mokymo kokybės gerinimas neformaliajame suaugusiųjų švietime“

2023 m. gegužės 22 d., 14:09

Kauno švietimo inovacijų centras gavo finansavimą sėkmingam Erasmus+ mobilumo projekto „Užsienio kalbų mokymo kokybės gerinimas neformaliajame suaugusiųjų švietime“ įgyvendinimui. Projektu siekiama įgyti praktinės patirties perimant vertingą užsienio šalių praktiką kalbų mokymo srityje, tobulinti suaugusiųjų užsienio k. ir profesines kompetencijas.

Eurostat (2021) duomenimis Ispanijoje net 14,4 % 25-64 m. suaugusiųjų dalyvavo švietimo veiklose ir mokymuose, tuo tarpu Lietuvoje šis skaičius gerokai mažesnis – 8,5 %. Centrui aktualu atrasti patrauklių mokymo(si) metodų bei formų organizuojant ir įgyvendinant kalbų mokymus suaugusiesiems bei tokiu būdu pagerinti suaugusiųjų kompetencijas, padidinti suaugusiųjų konkurencinį pranašumą, įsitraukimą į socialinį gyvenimą, darbo rinką.

Projekto trukmė – 13 mėn.
Projektas finansuojamas ES lėšomis.

 

Kauno švietimo inovacijų centro informacija