Dirbtinis intelektas ir švietimas – ar gali šios dvi sritys tapti galinga kombinacija?

2023 m. birželio 13 d., 10:16

Visi sutinka, kad švietimas vaidina svarbų vaidmenį mūsų gyvenime ir yra būtinas, norint kažko pasiekti, įgyvendinti savo tikslus ir net bendrauti su kitais žmonėmis. Kita vertus, taip pat aišku, kad norint tobulinti švietimo sistemą mokinių atžvilgiu, būtina įdėti galybę darbo, atlikti daug tyrimų, išsikelti konkrečius tikslus, nes pokyčių ir iššūkių pasaulyje yra daug ir jie vyksta nuolat.

Dirbtinis intelektas yra besivystanti technologija, kuri gali padėti spręsti švietimo sektoriuje kylančius iššūkius, taikyti inovatyvius mokymo metodus, padėti diegti naujus mokymosi metodus ir spartinti pažangą šioje srityje. Šiame straipsnyje trumpai aptariami tam tikri dirbtinio intelekto panaudojimo švietime srityje būdai.

Dirbtinio intelekto panaudojimo švietimo srityje būdai

Dirbtinis intelektas įnešė visiškai naują požiūrį į švietimą, ir šiandien šią technologiją taiko įvairios mokyklos, kolegijos, mokytojai ir pedagogai visame pasaulyje. Toliau aprašomos kelios dirbtinio intelekto panaudojimo švietimo srityje galimybės.

  1. Pagrindinių veiklų automatizavimas. Dirbtinis intelektas gali būti naudojamas įvairiose veiklose, kurias atlikdami mokytojai sugaišta daug laiko. Pavyzdžiui, yra dirbtinio intelekto įrankių, kurie gali automatizuoti uždarų klausimų ar klausimų su keliais atsakymų variantais vertinimo sistemą ir pan.
  2. Mokymo individualizavimas. Mokytojams svarbu suprasti kiekvieno mokinio poreikius, kad galėtų sukurti kiekvienam jų pritaikytą mokymo planą. Tai padaryti gali padėti dirbtinio intelekto sistemos, kurias programuojant sukuriami individualaus mokymosi metodai.
  3. Prieigos specialiųjų poreikių turintiems mokiniams užtikrinimas. Dirbtinio intelekto technologija specialiųjų poreikių, pavyzdžiui, klausos, regos ar kitokią negalią turintiems mokiniams gali padėti geriau suprasti tam tikrus dalykus ir bendrauti su mokytojais.
  4. Dirbtinio intelekto panaudojimas ankstyvajame ugdyme. Dirbtinio intelekto sistemos ir technologijos šiuo metu naudojamos, kuriant interaktyvius ir inovatyvius žaidimus vaikams, kurie padeda jiems mokytis pagrindinių švietimo, akademinių įgūdžių bei kitų dalykų, ir daryti tai smagiai.
  5. Pagalba sudarant tvarkaraščius. Dirbtinis intelektas gali būti naudingas ir atliekant paprastesnius darbus, pavyzdžiui, mokytojams ir pedagogams planuojant įvairių kursų, mokymų ir kitokių su mokslais susijusių vizitų laikus, sudarant dienos, savaitės, mėnesio ar metų tvarkaraščius.
  6. Grįžtamasis ryšys moksleiviams ir mokytojams, panaudojant dirbtinio intelekto valdomas programas. Įvertinimas yra svarbi švietimo ir mokymo proceso dalis. Naudodamiesi dirbtinio intelekto valdomomis programomis mokytojai ir mokiniai gali gauti atsiliepimus apie kiekvieno kurso sėkmę, ir sužinoti, ką galėtų pagerinti kitą kartą.

Dirbtinis intelektas sukūrė naują pasaulį su daugybe galimybių ir panaudojimo būdų visose gyvenimo, švietimo ir kitose srityse. Tačiau sparčiai besivystant technologijoms, neišvengiamai kyla įvairiausių pavojų ir prieštaringų iššūkių, kurie nepatenka į politinių diskusijų ir reguliavimo sistemų apimtį. Dėl šios priežasties UNESCO įsipareigojo padėti valstybėms narėms išnaudoti dirbtinio intelekto technologijų potencialą įgyvendinant darbotvarkę „Švietimas 2030“.