Metodinis renginys „Office 365 sprendimai: hibridinio mokymo galimybės“

2021 m. gruodžio 2 d., 17:10

Kauno švietimo inovacijų centras ir Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos mokytojų komanda 2021 m. gruodžio 1 d. organizavo metodinį renginį „Office 365 sprendimai: hibridinio mokymo galimybės“.

Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos direktorės pavaduotoja pagrindiniam ugdymui Daiva Micienė kalbėjo apie inovacijų įgyvendinimo prielaidas, naują mokyklų realybę – hibridinį mokymąsi, mokyklų ateitį, hibridinio mokymosi privalumus, taktiką ir Office 365, palengvinantį hibridinį mokymąsi.

Apie hibridinio mokymo galimybes, naudojant Office 365 paketą, pradiniame ugdyme pristatė pradinio ugdymo mokytojos Vilma Randienė ir Dalia Baranauskienė. Mokytojos dalijosi patirtimi, kaip naudojasi Office 365 paketo galimybėmis integruodamos mokymosi platformas, kurios padeda mokytis mokiniams, esantiems namuose, ir be tėvelių pagalbos susirasti EMĄ, EDUKĄ, Tamo dienyną ir kitas programėles. Mokytojos pristatė pavyzdinę pasaulio pažinimo pamoką (dirbant su vadovėliu TAIP), parengtą EDUKOJE, kurią papildė įsivertinimo programėle Quizizz. Mokytojos pristatė TEAMS bloknotuose kaupiamą idėjų banką, kuriuo naudojasi visos pradinių klasių mokytojos, ruošdamosis įvairių dalykų pamokoms.

Apie hibridinį mokymąsi kalbėjo lietuvių k. mokytoja Aušra Ražauskienė, anglų k. mokytoja Jolita Ravinienė, geografijos mokytojas Gediminas Grėsius.

Lietuvių k. mokytoja pristatė parengtą interaktyvią hibridinio mokymosi pamoką, įrankius, kuriais naudojasi mokyklos mokytojai, ruošdamiesi pamokoms, kuria skaitmeninį turinį. Mokytoja pristatė ir lietuvių k. banką, kuriame mokytojos talpina sukurtą skaitmeninį turinį, kuris palengvina mokytojo darbą, sutaupo laiką, suteikia galimybę dirbti kartu ir dalytis patirtimi.

Anglų k. mokytoja pristatė Liveworksheets programėlę, tinkančią tiek kontaktiniam, tiek nuotoliniam, tiek hibridiniam mokymuisi. Mokiniai, atlikę įvairaus tipo užduotis (sujungti su pieštuku, paklausyti ir rašyti, įrašyti raidę/žodį/sakinį ir t. t.), iš karto mato įvertinimą. Mokytojas, matydamas visos klasės rezultatus ir kiekvieno mokinio atskirai rezultatą, diferencijuoja, individualizuoja tolimesnį darbą.

Geografijos mokytojas pristatė Forms, padedantį vertinti, įsivertinti. Forms funkcijos leidžia mokytojams greitai gauti grįžtamąjį ryšį, pamatyti mokinių spragas čia ir dabar, organizuoti pamoką, naudojant vaizdo medžiagą, greitą apklausą, pateikiant pamokos turinį patraukliai.

Pavaduotoja pradiniam ugdymui Jūratė Morkūnienė apibendrino sukauptą mokyklos mokytojų patirtį ir pakvietė visus dalytis patirtimi, nebijoti naujų iššūkių.

Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos komanda