Esminis korepetitorių vaidmuo įgyvendinant įtraukiojo ugdymo sistemą

2023 m. gruodžio 15 d., 08:29

Švietimo sektoriuje korepetitoriams kasdien tenka sutikti įvairių mokinių, skirtingų tiek išsilavinimo, tiek asmenybės, tiek kultūros ar poreikių požiūriu. Tačiau ar korepetitoriai turi tinkamų metodų, kad galėtų sukurti įtraukią mokymosi aplinką, kurioje atsižvelgiama į mokinių įvairovę?

Šiame straipsnyje aptarsime, kokių esama įvairovės formų ir kiek svarbu, kad mokytojai ir korepetitoriai teigiamai vertintų įvairovę ir savo mokiniams kurtų įtraukią mokymosi aplinką.

Įvairovė gali būti susijusi su daugybe aspektų –  kultūros, religijos, negalios, neuroįvairovės, kognityvinės įvairovės, lyties, lytinės orientacijos ir kt. Atsižvelgiant į konkretų mokinį ir jo (jos) poreikius, gali reikėti taikomą mokymo metodą ir medžiagą pritaikyti prie specialiųjų poreikių. Dėl šios priežasties nepaprastai svarbu, kad korepetitorius pažinotų mokinius ir sukurtų įtraukią mokymosi aplinką.

 

Kaip sukurti įtraukią mokymosi aplinką?

Yra 3 pagrindiniai žingsniai, kurie gali būti naudingi korepetitoriams kuriant įtraukią mokymosi aplinką: klausytis savo mokinių ir juos stebėti, užduoti mokiniams klausimų siekiant paskatinti atvirą dialogą apie mokinių poreikius, atlikti savirefleksiją ir pritaikyti mokymo metodus.

Taikydami šią strategiją, korepetitoriai gali būti tikri, kad ugdymo procesas yra orientuotas į mokinį ir kad jie galės patenkinti specialiuosius mokinių poreikius.

 

Kodėl įtraukusis ugdymas toks svarbus?

Kaip teigia UNICEF atstovai, „įtraukusis ugdymas – veiksmingiausias būdas visiems vaikams teisingai  suteikti galimybę lankyti mokyklą, mokytis ir ugdytis įgūdžius, kurių jiems reikia, kad galėtų klestėti. Įtraukusis ugdymas reiškia tai, kad kalbama apie visus tos pačios klasės ir mokyklos vaikus. Tai reiškia, jog asmenų grupėms, kurios anksčiau būdavo atstumtos, t. y. ne tik vaikams, turintiems negalią, bet ir mažumų kalbomis kalbantiems asmenims, suteikiamos realios galimybės mokytis. Taikant įtraukiąsias sistemas, labai vertinamas indėlis, kurį į klasę įneša kiekvienas mokinys, kad ir kokia būtų jo (jos) mokymosi patirtis, taip pat suteikiama galimybė skirtingų grupių asmenims augti vienam šalia kito, taip sukuriant naudos visiems“.

Galime suprasti, kad įtraukusis ugdymas – geriausias būdas visiems mokiniams suteikti lygias galimybes ir kaip galima geriau padėti jiems plėtoti savo gebėjimus ir įgūdžius, kurie padėtų augti akademinėje aplinkoje ir asmeniškai. Taigi būtent švietimo sistema turi būti pritaikyta prie mokinio ir jo (jos) specialiųjų poreikių, o ne atvirkščiai. Būtent dėl to labai svarbu, kad korepetitoriai būtų mokomi dirbti įtraukioje aplinkoje, išmanytų jos principus ir metodikas.

Jei esate korepetitorius arba norite tapti šios profesijos atstovu, kaip tik jums parengėme nuotolinio mokymosi kursą „MOOC for tutors“. Vienas šio kurso modulis skirtas įtraukiajam ugdymui. Daugiau informacijos apie šį kursą rasite adresu https://mooc4tutors.eu/.

 

Literatūra