Kūrybinė popietė „Kaunas eilėraščiuose ir vaizduose“

2024 m. vasario 8 d., 15:11

Vasario 7 dieną Kauno švietimo inovacijų centro (Centras) bibliotekoje vyko kūrybinė popietė „Kaunas eilėraščiuose ir vaizduose“, skirta Vasario 16-ajai – Lietuvos valstybės atkūrimo dienai pažymėti.

„Negalima Lietuvai nerašyti, negalima jai negiedoti, nors ir ne lakštingalos, ne strazdo giesmininko, bet nors laukų vyturio balsu“,– poeto, Kovo 11-osios Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro, mokslų daktaro Leono Milčiaus žodžiais ir jo kūrybos eilėraščiu „Pažinti Kauną – žinoti jo istoriją ir žmones“ renginį pradėjo Centro bibliotekininkė, renginio moderatorė Irena Valentukonienė. Leonas Milčius – devynių knygų autorius, ypatingas šviesuolis, savo krašto patriotas, žodyje LIETUVA, matantis lietuvišką žodį, dainas, lietuvių didingumą ir dvasinę stiprybę šiandien pristato naująją knygą „Eilėraščiai Kaunui“.

Kauniečius, rašytojus, poetus, meno gerbėjus, svečius su artėjančia Vasario 16-ąja, Lietuvos valstybės atkūrimo diena, pasveikino Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos valdybos pirmininkė, poetė, LR meno kūrėja, gydytoja Dalia Milukaitė-Buragienė.

„Rašytojas dr. Leonas Milčius – tai talentingas poetas iš prigimties. Dar ne visus eilėraščius, skirtus Kaunui, autorius sudėjo į naujausią knygą – čia publikuojami 75 eilėraščiai ir 77 fotografijos. Tai vienintelis rašytojas Lietuvoje, parašęs daugiausiai eilėraščių Kaunui, pradedant jaunyste ir dabar – brandos amžiuje. Todėl poetas yra nusipelnęs Lietuvos literatūrinio rekordo šioje srityje. Jo knyga su meninėmis fotografijomis bus pristatyta Lietuvos FACTUM agentūrai“,– įžvalgomis dalijosi D. Milukaitė-Buragienė.

„Pabūkime paprastai, pabūkime draugiškai mūsų kūrybos valandoje, pabūkime Kauno dvasioje, paskaitykime eiles ne tik iš mano eilėraščių rinkinio su foto paveikslais „Eilėraščiai Kaunui“, bet ir pasidalinkime savo kūryba apie Kauną“, – L. Milčius pakvietė dalyvius medijų pagalba drauge pakeliauti Kauno senamiesčio, Centro, Žaliakalnio, Ąžuolyno, Aleksoto, Botanikos sodo, Petrašiūnų, Pažaislio, Kauno marių, Vilijampolės ir kt. vaizdais.

Kaunas man toks savas, mielas ir įdomus. Čia tiek visko daug, tokia graži miesto istorija, architektūra, dviejų didžiausių Lietuvos upių santakos gamta, visas kultūrinis, tikrai tautiškas gyvenimas. Ne veltui Kaunas vadinamas Lietuvos širdimi, tad ir plaukia iš širdies gražiausi jausmai, mintys, kurias sukėliau į eilėraščius. Ne mažiau stengiuosi jį įamžinti ir nuotraukose. Na, ir kas, kad mėgėjiškose, bet savose, ką tuo metu mato ir kuo džiaugiasi akys“,– mintimis dalijosi knygos autorius. L. Milčius pradėjo popietę mums pateikdamas ankstyvuosius savo eilėraščius,

papildydamas įspūdžiais iš studentiško gyvenimo bei karjeros Kaune.

Poetas skaitė eilėraščius iš knygos „Eilėraščiai Kaunui“, parašytus jaunystėje, studijų metais: apie pirmąsias savo darbo dienas, bičiuliams, apie studijų metais supančios aplinkos grožį L. Milčiaus lūpose skambėjo eilės, skirtos laisvės paminklo atstatymo progai, Lietuvos prezidentui Antanui Smetonai, Kauno Laisvės alėjai, Soborui, Pelėdų kalnui, naktinio Kauno grožiui, „Laisvės kario“ Vyčio skulptūrai, Prisikėlimo šventovei, upėms – Nevėžiui, Nemunui, Neriai, Žaliakalnio funikulieriui, Aleksoto tiltui, vakariniam Kaunui, Vasario 16-ajai. Klausėmės naujausių eilėraščių, kurių nesuspėjo sudėti į knygą: „Ruduo ir gatvėmis ateina“, „Lyja lietus Ramybės parke“, „Angelo plunksnos Kaunui“, „Baltas sniegas Laisvės alėjoj“.

Popietės moderatorė Irena kvietė visus norinčius paskaityti eilėraščius iš gerbiamo Leono knygos arba savo kūrybos. Eiles skaitė Pranas Jurkonis, Jūratė Stankevičienė, Aloyzas Vaznaitis, Jūratė Jankauskienė, Teresė Varnagirienė, Vitas Petraitis, Irena Valentukonienė.

Renginyje dalyvavo garbių svečių – Signataro Leono Milčiaus brolis Algis, Prezidento Antano Smetonos vaikaitė Sigutė Smetonaitė Petrauskienė.

„Ten, kur Nevėžis, Nemunas, Neris – / Ten bočių žemė, Lietuvos širdis…“, – L. Milčiaus eilėmis į kūrybinės popietės dalyvius kreipėsi Lietuvos prezidento Antano Smetonos brolio vaikaitė Sigutė Smetonaitė.

„Labai miela pabūti popietėje tarp kūrybingų, mylinčių poeziją ir savo miestą žmonių. Malonu klausytis poeto gerbiamo Leono skaitomų eiliuotų minčių, o taip pat ir kitų kūrybingų žmonių skaitomų poeto ir savo posmų apie mūsų Kauną. Aš esu gimusi ir augusi Kaune, tačiau taip jau buvo lemta, kad nemažą tarpsnį gyvenimo teko praleisti toli nuo Lietuvos ir savo gimtojo miesto. Klausantis šių mielų žmonių mane užplūdo prisiminimai, kaip mes septyniolikmečiai, aštuoniolikmečiai, ilgėdamiesi tolimos Tėvynės, rinkdavomės mus supančiuose kalnuose toliau nuo gyvenvietės ir svajodavome apie Ją. Mūsų svajonės palaipsniui ėmė gulti į posmus… Mes rašėme ir skaitėme vieni kitiems. Ta mūsų kūryba buvo naivi, bet labai nuoširdi. Tikėdamiesi kada nors sugrįžti į Tėvynę, mes kaupėme sąsiuvinius su eiliuotais prisiminimais ir svajonėmis, mėginome iliustruoti juos piešiniais, slėpėme juos nuo piktų tremtinius sekančių akių. Tai buvo mūsų jaunystė ir tai buvo taip seniai…

Būnant tarp nuostabių Kauną ir poeziją mylinčių ir kuriančių žmonių jaučiau širdį užliejantį jaudulį.

Dėkoju Jums, mielieji! Sveikinu su artėjančia Lietuvos Valstybės Nepriklausomybės švente!

Nepamirškime žmonių, aukojusių savo gyvenimus už LAISVĘ, pagerbkime juos“ – linkėjo S. Smetonaitė Petrauskienė.

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarui, LNRS nariui, poetui dr. L. Milčiui dėkojo ir sveikino LNRS valdybos pirmininkė Dalia Milukaitė-Buragienė, KMMA „Kūrėjų menė“ prezidentė, LR meno kūrėja, prof. Jūratė Jankauskienė, Centro bibliotekininkė Irena Valentukonienė, visų poetų, rašytojų, meno gerbėjų vardu LNRS metraštininkė Birutė Zeigienė ir drauge su visais dalyviais poetui linkėjo sveikatos, kūrybinės energijos, toliau kurti eiles, nesustoti ir džiuginti skaitytojų širdis.

Šventę vainikavo poeto dr. Leono Milčiaus eilėraštis Vasario 16-osios metinėms – „Vilties šaltinis“:

Vėl atsigręšime į Didžią datą,
Vilties šaltinį Lietuvos vaikams,
Kuris gyvybę mūsų tautai neša
Visiems, tikėkime, visiems laikams…

Pasibaigus kūrybinei popietei dalyviai neskubėjo skirstytis, bendravo ir grožėjosi Centre eksponuojamomis parodomis – Kauno Simono Daukanto progimnazijos 7 klasės mokinių kūrybinių darbų paroda „Vandenyno dugne“ ir Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos mokytojų ir mokinių kūrybinių darbų paroda „Kelionė“.

Birutė Zeigienė, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos metraštininkė
Irena Valentukonienė, Kauno švietimo inovacijų centro bibliotekininkė