Dalykinių kompetencijų ugdymas istorijos pamokoje

2023 m. gegužės 15 d., 14:29

Gegužės 11 d.  Kauno švietimo inovacijų centras ir Kauno miesto istorijos mokytojų metodinis būrelis organizavo metodinį renginį „Dalykinių kompetencijų ugdymas istorijos pamokoje“.

Renginį vedė Kauno miesto istorijos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė – mokytoja metodininkė  Edita Mačiulaitienė. Skaityti pranešimai:

  1. „Istorijos pamokos organizavimas orientuotas į kompetencijomis grįstą ugdymą“ (mokyt. metod. J. Žulpienė, LSMU).
  2. „LDK Europiniame kontekste, Lietuva – Ukraina istoriniai ryšiai ir paralelės“ (mokyt. metod. V. Mikutavičiūtė, J. Urbšio prog-ja).

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazijos istorijos mokytojos metodininkės, Kauno miesto istorijos mokytojų metodinio būrelio pirmininkės pavaduotojos Jurgitos Žulpienės pristatyme „Istorijos pamokos organizavimas orientuotas į kompetencijomis grįstą ugdymą“ buvo apžvelgtos atnaujintose bendrojo ugdymo programose išskirtos kompetencijos: komunikavimo, kultūrinė, kūrybiškumo, pažinimo, pilietiškumo, skaitmeninė ir socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos. Kiekvienai kompetencijai ugdyti buvo pristatyti pamokų pavyzdžiai – išsikelti uždaviniai, priemonės, taikyti metodai bei vertinimo būdai. Taip pat analizuoti kompetencijų aprašai ir jų taikymas istorijos pamokos organizavimui.

Kauno Juozo Urbšio progimnazijos istorijos mokytojos metodininkės Virginijos Mikutavičiūtės pranešimo „LDK – Ukraina, istoriniai ryšiai ir paralelės“ tema skirta geopolitinei LDK apžvalgai istoriniame kontekste. Temos tikslas – atskleisti LDK ir Ukrainos istorinius ryšius ir istorinių įvykių paraleles. Šių dienų temos aktualumas skatina ieškoti istorinių ryšių ir sąsajų. Svarbiausia  atskleisti Lietuvos istorinę svarbą Europos valstybių kontekste ir skatinti mokinius pažinti ir matyti valstybės istoriją socialiniame gyvenime. Mokiniams buvo pasiūlytas chronologinis istorijos įvykių  gretinimo metodas:  istoriniai tekstai, šaltiniai  ir asmenybės. Siekiant suvokti istorijos tęstinumą ir šiuolaikiškumą, naudojamas aktyvus istorijos pažinimo metodas: šiuolaikinė žiniasklaida, asmeninės kelionių  ir istorinių objektų nuotraukos. Šis metodas ugdo pažinimo, pilietiškumo, kultūrinę ir socialinę – emocinę kompetencijas. Istorija yra gyvas, nenutrūkstamas procesas, ir tai kas buvo, neturi galutinės ir užbaigtos prasmės, o tęsiasi ir vyksta mumyse.

Kauno švietimo inovacijų centro metodininkė Laura Vaitkevičienė
Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Kauno miesto istorijos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė Edita Mačiulaitienė
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazijos istorijos mokytoja metodininkė Jurgita Žulpienė
Kauno Juozo Urbšio progimnazijos istorijos mokytoja metodininkė Virginija Mikutavičiūtė