Erasmus+ projekto „Kova su patyčiomis mokykloje“ dalyvių vizitas Lietuvoje

2023 m. kovo 28 d., 16:45

Kauno švietimo inovacijų centras kartu su projekto partneriais iš Prancūzijos, Italijos, Belgijos ir Ispanijos įgyvendina Erasmus+ projektą „Kova su patyčiomis mokykloje“ (angl. „Fight Against Bullying at School“). Kovo 20-23 dienomis projekto dalyviai lankėsi Lietuvoje – aktyviai dalyvavo patyčių prevencijai skirtose veiklose, įgijo naujų žinių bei gebėjimų, susipažino su Lietuvoje taikomais mokymo metodais patyčių mažinimo klausimu.

Pirmąją vizito dieną Kauno švietimo inovacijų centre projekto dalyvius šiltai pasitiko Kauno Kazio Griniaus progimnazijos tautinių šokių kolektyvas „Žolynėlis“. Svečiai turėjo galimybę pasigrožėti lietuvišku šokiu, pasidomėti ir apžiūrėti Aukštaitijos etnografinio regiono tautinį kostiumą.

Vizito metu projekto dalyviai taip pat lankėsi Kauno miesto mokyklose, kuriose mokyklų vadovai ir specialistai pristatė mokyklos tikslus ir veiklas patyčių tema, pasidalijo vertingą patirtimi ir įtraukė svečius aktyviai dalyvauti veiklose:

  • Kauno suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centre, kuriame svečiams seminarą apie naujas mokymo(si) metodikas vedė mokyklos direktorius dr. Tomas Lagūnavičius, dalyviai buvo supažindinti su postneuroedukologinio mokymo metodika, postoiška, prasmių indoktrinavimo sistemomis. Dalyviai seminaro metu įgytas žinias taikė praktiškai atlikdami užduotis.
  • Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykloje direktorė Rasa Šerpytienė projekto partneriams pristatė mokyklos misiją, prioritetus ir mokyklos psichologų komandą bei jų išskirtinę vykdomą veiklą Lietuvoje. Projekto dalyviai aktyviai dalyvavo psichologų vestose veiklose: taikė forumo teatro metodą – vaidino ir kartu analizavo įvairias patyčių situacijas, ieškojo jų sprendimo būdų, susipažino ir praktiškai išbandė biologinio grįžtamojo ryšio metodą – lavino gebėjimą atpažinti psichofiziologinę būseną bei ją reguliuoti.
  • Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykloje, mokyklos direktorė dr. Dalia Lapėnienė pasidalino mokyklos praktine patirtimi patyčių prevencijos tema „Socialinis emocinis ugdymas: be patyčių 365“. Projekto dalyviai turėjo galimybę stebėti pamokų eigą (ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo), dalyvauti pamokų veiklose, susipažinti ir diskutuoti išskirtiniais patyčių prevencijos, klasės, mokyklos mikroklimato gerinimo būdais.

Projekto dalyviai taip pat susipažino su Kauno senamiesčiu, miesto išskirtiniais objektais, architektūra dalyvaudami Kauno švietimo inovacijų centro suorganizuotoje ekskursijoje „Kauno senamiesčio pažinimas“, kurią informatyviai pravedė gidė Dalia Leonavičienė.

Nuoširdžiai dėkojame už bendradarbiavimą, dalijimąsi vertingąja patirtimi mokyklų bendruomenėms bei vadovams Erasmus+ projekto „Kova su patyčiomis mokykloje“ vizito Lietuvoje metu.