Atrastojo laiko beieškant…

2023 m. rugpjūčio 8 d., 15:33

Rugpjūčio 4 dieną į Kauno švietimo inovacijų centro biblioteką susirinko didelis būrys poezijos mylėtojų pasiklausyti Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos nario, poeto, puikaus skaitovo Aloyzo Vaznaičio kūrybos. Popietėje dalyvavo LNRS valdybos pirmininkė, poetė Dalia Milukaitė-Buragienė, LNRS vicepirmininkas, rašytojas, dr. Vytautas Šiaudytis. Renginį vedė bibliotekininkė Irena Valentukonienė.

„Aloyzo eilėraščiai pilni žvalaus skambesio, net per tylą poetas girdi „maldos šnabždesį“, o savo „sieloj lyg erdvėj“ jaučia skambantį varpą, kuris neša Laisvės simbolį. Knygoje gausu metaforų apie gamtą, filosofinių pamąstymų. Turbūt, Kazlų Rūdos gamtos grožis sužavėjo būsimąjį poetą ir įkvėpė neišdylančio jausmo, kuris veržte veržiasi iš jo eilėraščių. O gal tai ne vien žodžių, bet ir sielos muzikos skambesys, ar įvairiausių miško medžių šlamesys, pavirtęs muzika su filosofine gaida“ – antrosios knygos „Atrastas laikas“ recenzijoje rašo LNRS valdybos pirmininkė, LT meno kūrėja Dalia Buragienė.

Svarų žodį apie A. Vaznaičio kūrybą tarė poetas, prozininkas, Stasio Bataičio vardo premijos laureatas Petras Zlatkus, knygos redaktorė Dalytė Kudžmienė. Klausėmės ne tik poeto gyvai skaitomų, bet ir ekrane bėgančiais peizažais, muzika ir paukščių čiulbesiu pagyvintų, paties Aloyzo įskaitytų posmų. Keturi metų laikai… – kiekviename iš jų dominuojantys personažai beržas ir liepa – amžinosios meilės simboliai… „Ech, metai… / Šuoliuojantys metai, / Pražildė jaunystės / Svajas, / O aš visą laiką / Tas pat / Širdyj nesijaučia / Prabėgusių metų / tėkmės / Berželis į beržą / Pavirtęs / Ir laikas / Kaip vėjas praūžia / manuoju / Keliu / Kaip greit viskas keičias / Tarytum trimačiam / kine / Tik aš visą laiką / Tas pat / Nespėjantis paskui / Metus“.

Gražios eilės, įtaigus, ramus poeto balsas, skambios dainos, draugiškas bendravimas išaugo į šiltą, malonią popietę. Nnuostabiais romansais klausytojus džiugino Kauno Šilainių bendruomenės centro folkloro ansamblis „Slaunos su škarpetkutėm“, vadovė Herminija Vokietaitienė. Iš knygos „Atrastas laikas“ eilėraščius skaitė bibliotekininkė Irena, plunksnos bičiuliai Danutė Blėkienė (Kaunas), Gerda Jankevičiūtė (Klaipėda), Dalia Kružikaitė-Sakalauskienė (Kaunas), Vitas Petraitis (Kaunas). Šypsenų ir geros nuotaikos nestokojo dalyviai klausydamiesi satyriko Algimanto Vaškio (Kretinga) humoreskų – „Geras ir blogas poetas“, „Dorovės valstybė“, „Intelekto koeficientas Y Kū“.

Renginio dalyvių karšti plojimai, gėlės, nuoširdūs sveikinimo žodžiai dar ilgai primins jaukią, šiltą penktadienio popietę, pripildytą eiliuotų žodžių, satyros  ir dainų. Linkime poetui Aloyzui Vaznaičiui kūrybinės sėkmės!

Bibliotekininkė Irena Valentukonienė