Kauno švietimo inovacijų centras laimėjo Nordplus projektą

2023 m. gegužės 5 d., 05:52

Kauno švietimo inovacijų centras gavo finansavimą „Nordplus Adult“ projekto „ Neformalus suaugusiųjų įtraukusis švietimas“ (angl. „Non-formal inclusive adult education“) įgyvendinimui.

Projektu siekiama mažinti suaugusiųjų, turinčių psichikos negalią, atskirtį, didinti galimybes įsilieti į darbo rinką, mokytis ir jaustis visaverčiais visuomenės nariais, atskleisti stiprybes ir įgalinti jas, prisidėti prie nacionalinio tikslo –  didinti įtrauktį švietime.

Projektas skirtas neformaliajam suaugusiųjų švietimui ir veiklų įgyvendinimui atsižvelgiant į prioritetines sritis – suaugusiųjų įtraukųjį ugdymą.

 

Projekto partneriai – Švietimo inovacijų perdavimo centras (Latvija).

Projektas bus įgyvendinamas 2023 – 2024 metais.