Tarptautinis Erasmus+ programos projektas „Įtraukiojo ugdymo galimybės ir iššūkiai“

2022 m. balandžio 8 d., 14:02

Šalyje rengiantis įtraukiojo ugdymo plėtrai, Kauno specialiosios mokyklos pedagogai nuo 2022 metų vasario 1 dienospradėjo įgyvendinti Erasmus+ projektą: „Įtraukiojo ugdymo galimybės ir iššūkiai“ (angl. Opportunities and challenges of inclusive education). Projekto partnerė –Instituto Comprensivo G. Verga Comiso mokykla Italijoje. Šio projekto tikslas – susipažinus su tarptautine įtraukiojo ugdymo patirtimi, plačiau taikyti inovatyvius ugdymo ir problemų sprendimo metodus, kurie padės geriau planuoti ugdymo veiklą, efektyviau įtraukiant į ją įvairių gebėjimų mokinius.

Kauno specialiojoje mokykloje ugdomi mokiniai, dėl įvairių sutrikimų – judesio ir padėties, intelekto, raidos ir kitų – turintys didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, daugelis jų turi kompleksinių negalių. Čia jiems teikiamos visos reikalingos paslaugos – ugdymo, medicinos bei socialinės. Nepaisant plataus kokybiškų paslaugų spektro susiduriama su segregacijos problema. Bendrų pamokų bei projektų su socialiniais partneriais metu išryškėja mokinių psichologiniai bendravimo aspektai. Todėl atsiranda poreikis mokinių socialinių, komunikacinių ir kitų kompetencijų ugdymuisi  atviroje visuomenėje.

Dalyvavimas Erasmus+ projekte prisidės kuriant bendradarbiaujančią ir atvirą pokyčiams mokyklą, leis kryptingiau ir efektyviau padėti specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams atskleisti savo galias, rodyti iniciatyvas, išbandyti savo idėjas ir tapti jiems aktyviais bei visaverčiais visuomenės nariais. Mobilumo metu iš G. Verga mokyklos Italijoje perimtais įtraukiojo ugdymo principais ir metodikomis bus organizuojamos veiklos, kuriose specialiosios mokyklos mokiniai galės veikti kartu su bendrosios paskirties mokyklų mokiniais. Mokyklos ir kitų institucijų partnerystė užtikrins naudą visiems dalyviams: padės atsiskleisti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių galioms, gebėjimams, ugdys bendrąsias kompetencijas. Mokiniai patenkins saviraiškos, pažintinių interesų, kūrybiškumo plėtojimo, kultūrinių vertybių puoselėjimo, turiningo laisvalaikio praleidimo, bendravimo poreikį. Mokiniai iš bendrosios paskirties mokyklų pažins vaikus, turinčius sunkumų dėl negalių, ir suvoks, kad kartu galima juos įveikti. Mokydamiesi suprasti kitą ir jam padėti, plės savo suvokimą ir, kylant pasitikėjimui vienas kitu ir savimi, bus geriau pasiruošę priimti specialiųjų ugdymosi poreikių mokinius į savo bendruomenes.

Tikime, jog šiuo projektu ne tik įgysime naujų žinių, patobulinsime savo kompetencijas, sustiprinsime mokyklą, kaip besimokančią organizaciją, bet ir prisidėsime prie sėkmingesnio pasiruošimo mieste ir šalyje įgyvendinti įtraukųjį ugdymą.  

Kauno specialiosios mokyklos pedagogės Diana Zenkovienė ir Nomeda Ramaškaitė