Kauno pedagogų kvalifikacijos centras įgyvendina Erasmus+ projektą „Kova su patyčiomis mokykloje“

2021 m. balandžio 30 d., 09:59

Balandžio 29 d. įvyko Erasmus+ projekto „Kova su patyčiomis mokykloje“ (angl. “Fight against bullying at school“) darbo grupių tarptautinis susitikimas, kuriame dalyvavo partneriai iš Italijos, Ispanijos, Prancūzijos ir Belgijos. Atsižvelgiant į dabartinę epidemiologinę situaciją visame pasaulyje, projekto veiklos yra vykdomos virtualioje aplinkoje.

Darbo grupės tikslas – parengti visoms projekte dalyvaujančioms šalims bendrą patyčių apibrėžimą ir platinti jį internete. Vaizdo konferencijos metu buvo nagrinėjami patyčių ir priekabiavimo apibrėžimai vietiniu, nacionaliniu, Europos ir tarptautiniu lygmenimis, identifikuojami šių veiksmų skirtumai.

Projektas „Kova su patyčiomis mokykloje“ įgyvendinamas iki 2022 m. rugsėjo mėn.