Pateiktos dvi Nordplus projektų paraiškos

2023 m. sausio 26 d., 15:04

Kauno švietimo inovacijų centras pateikė 2 Nordplus 2023–2027 m. etapo projektų paraiškas „Nordplus Adult“ paprogramėje. Pateikti projektai „Kultūra vienija: Ukrainiečių integracija į visuomenę“ (angl. „Culture unites: integrating Ukrainians into society“) ir „Neformalus suaugusiųjų įtraukusis ugdymas“ (angl. „Non-formal inclusive adult education“) skirti neformaliajam suaugusiųjų švietimui ir veiklų įgyvendinimui atsižvelgiant į prioritetines sritis: Ukrainos pabėgėlių integracija bei suaugusiųjų įtraukųjį ugdymą.