Kauno Pilėnų progimnazijoje vyko respublikinė konferencija „Asmenybės tapsmo – pagrindinio geros mokyklos požymio – ugdymas“

2023 m. balandžio 28 d., 05:41

Nuo 2022 m. Kauno Pilėnų progimnazijos bendruomenė dalyvauja ES „Kokybės krepšelio“ projekte, kurio tikslas – mokinių pažangos ir pasiekimų gerinimas.

Kauno Pilėnų progimnazija kartu su Kauno švietimo inovacijų centru organizavo respublikinę konferenciją „Asmenybės tapsmo – pagrindinio geros mokyklos požymio –  ugdymas“, kuri buvo skirta projekto lėšomis įgytų priemonių ir veiklų sklaidai. Ši konferencija vyko 2023 m. balandžio 19, 25 d.

2023 m. balandžio 19 d. vyko Kauno Pilėnų progimnazijos mokinių konferencija, kurioje dalyvavo 156 progimnazijos mokiniai. Pranešimus apie patyriminius renginius ir jų svarbą progimnazijos mokinių ūgties procese skaitė 5–8 klasių mokiniai.

2023 m. balandžio 25 d. vyko respublikinė ikimokyklinių įstaigų, pradinių ir bendrojo ugdymo mokyklų pedagogų ir mokinių konferencija. Konferencijos dalyvius sveikino NŠA projekto „Kokybės krepšelis“ konsultantė Asta Turskienė, plenariniame posėdyje pranešimus skaitė psichologė Asta Blandė,  Kauno „Saulės“ gimnazijos direktorė Sonata Drazdavičienė, Pilėnų progimnazijos direktorė Kristina Kanclerytė-Bačkevičienė. Konferencijoje pranešimus skaitė Kauno rajono, Krakių, Alytaus, mokyklų, Kauno miesto ikimokyklinių įstaigų pedagogai ir vadovai, Kauno Pilėnų progimnazijos mokiniai bei buvę ugdytiniai. Pranešėjai dalinosi patirtimi 5 darbo grupėse – Skaitmeninės kompetencijos ugdymo procese, Skaitmeninis turinys ir technologijos organizuojant priešmokyklinį ir pradinį ugdymą, Ugdymo turinio personalizavimas, Patyriminis ugdymas – mokyklų patirtis bei Mokinio asmeninės ūgties gimnazijose tęstinumas.

Apibendrindami konferencijos veiklą, dalyviai padarė išvadą, kad „Mokyklos pažanga yra kiekvieno mokinio padarytos pažangos visuma, kuri yra rezultatyvi, sistemingai stebima ir analizuojama, pagrįsta ir atsakingai skelbiama“.

 

Nuotraukų archyvas https://youtu.be/MpQY7pfv8m4