Respublikinis prevencinis projektas „Judu – kalbu“

2021 m. gruodžio 1 d., 09:45

Specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams labai svarbu ugdyti visus gebėjimus ir kompetencijas, pradedant stambiąja motorika ir baigiant kalbine raiška. Teikiant specialiojo ugdymo pagalbą vaikams, buvo pastebėta, kas šie vaikai labai mažai domisi sporto renginiais, nenoriai dalyvauja fizinio ugdymo užsiėmimuose arba juda visiškai netikslingai. Norint SUP vaikus sudominti veikla ir pasiekti kuo geresnių rezultatų, labai svarbu derinti kelių švietimo pagalbą teikiančių specialistų veiklas, renginius. Ikimokykliniame amžiuje pagrindinė vaikų veikla yra žaidimas. Žaidžiant užduotys neatrodo tokios sudėtingos ir sunkios, vaikai patyria sėkmės džiaugsmą, įgyja pasitikėjimo savo jėgomis. Derinant kalbos ir judesio užduotis, lavinamas vaikų dėmesys, orientacija ir koordinacija erdvėje, smulkioji motorika, tobulinamas kvėpavimas, ritmika, kalbinė raiška.

Atsižvelgiant į šiuos argumentus, 2021 m. lapkričio 15–19 d. vyko virtualus edukacinis prevencinis projektas „Judu – kalbu“. Šį projektą iniciavo ir organizavo Kauno švietimo inovacijų centro metodininkė Valerija Segalovičienė, Kauno lopšelio-darželio „Rasytė“ logopedė ekspertė Eglė Žičkuvienė ir meninio ugdymo (šokio) mokytoja ekspertė Kristina Geišienė. Projekto tikslas – ugdyti vaikų motorikos, pažintinius ir kalbos gebėjimus, derinant švietimo pagalbos specialistų komandinį darbą, mokyti(s) derinti judesį, kvėpavimą ir kalbą, atliekant įvairius judrius pratimus, lavinti(s) vaikų saviraišką, betarpišką bendravimą, pasitikėjimą savo jėgomis.

Projekte dalyvavo 20 Lietuvos ikimokyklinių įstaigų iš Kauno, Alytaus, Mažeikių, Žagarės, Klaipėdos, Pasvalio, Radviliškio ir Šiaulių miestų. Dalyvavusios įstaigos labai išmaniai, kūrybingai, individuliai, pritaikant savo įstaigos unikalumą ar prioritetus, organizavo vaikams veiklas, kurių metu buvo ugdomi arba įtvirtinami kalbiniai, kvėpavimo, stambiosios ir smulkiosios motorikos bei pažinimo įgūdžiai. Visos veiklos organizuotos atsižvelgiant į vaikų gebėjimus ir amžių, parenkant atitinkamas užduotis, aplinką bei muziką. Projektų dalyvių akimirkas galima pamatyti „Facebook“ paskyroje (nuoroda).

Veiklų aprašai ir nuotraukos  (nuoroda).

Valerija Segalovočienė, Kauno švietimo inovacijų centro metodininkė,
Eglė Žičkuvienė, Kauno lopšelio-darželio „Rasytė“ logopedė ekspertė