Pateiktos dvi „Nordplus“ projektų paraiškos

2024 m. vasario 2 d., 14:15

Kauno švietimo inovacijų centras pateikė vertinti dvi „Nordplus“ 2023–2027 m. etapo projektų paraiškas paprogramėje „Nordplus Adult“. Pateiktos paraiškos „Kultūrinė darna: ukrainiečių integracijos į visuomenę skatinimas“ (angl. „Cultural harmony: Fostering integration of Ukrainians into society“) ir „Mokomės priimti ekologiškesnius sprendimus kasdieniame suaugusiųjų gyvenime“ („Learning to make greener choices in the daily life of adults“). Šiais projektais siekiama įgyvendinti neformaliojo suaugusiųjų švietimo veiklas atsižvelgiant į Šiaurės ministrų tarybos tikslus gerinti Šiaurės regiono ir Baltijos šalių suaugusiųjų švietimo kokybę ir plėtoti bendradarbiavimą, taip pat į „Nordplus“ tikslus sukurti ekologišką ir socialiniu požiūriu tvarų Šiaurės ir Baltijos šalių regioną. Paraiškų vertinimo rezultatai bus skelbiami gegužės mėn.