Įvyko 72-osios Lietuvos mokinių matematikos olimpiados savivaldybės etapas

2024 m. vasario 12 d., 16:17

2024 m. vasario 9 d. Kauno Pilėnų progimnazijoje įvyko 72-osios Lietuvos mokinių matematikos olimpiados savivaldybės etapas, kuriame dalyvavo 129 mokiniai iš 26 Kauno miesto mokyklų.

I gimnazijos klasių mokinių grupėje pirmąją vietą laimėjo Kauno technologijos universiteto gimnazijos mokiniai Ema Daujotė ir Adomas Juodis (mokytoja Aušra Beinakaraitienė). Antroji vieta paskirta Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazijos mokinei Dovilei Saunorytei (mokytoja Aurelija Vaičaitienė). Trečiąją vietą laimėjo Kauno jėzuitų gimnazijos mokinė Akvilina Kruopytė (mokytoja Violeta Obelieniūtė),

Tarp II gimnazijos klasių mokinių prizines vietas pasidalijo Kauno technologijos universiteto gimnazijos. Pirmasis buvo Augustas Kurlavičius, antrasis – Robertas Juknevičius, o trečiąją vietą laimėjo Saulė Vaidelytė (mokytojai Milda Lukoševičienė ir Alvydas Beinakaraitis).

III gimnazijos klasių mokinių grupėje pirmoji vieta teko Tomui Rimkui iš Kauno technologijos universiteto gimnazijos, antroji vieta – tos pačios mokyklos gimnazistui Augustui Ukvalbergui (mokytojas Povilas Tvarijonas). Trečiąją vietą laimėjo Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazijos mokinys Ignas  Liutkauskas (mokytojas Martynas Zaveckas).

IV gimnazijos klasių mokinių grupėje pirmąją ir antrąją vietas taip pat laimėjo Kauno technologijos universiteto gimnazijos mokiniai Tomas Marcinkevičius ir Kostas Šilingas (mokytojas P. Tvarijonas). Trečiosios vietos laimėtojai – Kauno „Saulės“ gimnazijos abiturientas Laurynas Sinkevičius (mokytoja Kornelija Intienė) ir Kauno technologijos universiteto gimnazijos mokinys Pijus Tamošiūnas (mokytojas P. Tvarijonas).

Sveikiname visus prizininkus ir jų mokytojus. Didžiuojamės Jūsų gebėjimais.

Nuoširdžiai dėkojame Kauno Pilėnų progimnazijos direktorei Kristinai Kanclerytė-Bačkevičienei, jos pavaduotojai ugdymui Daliai Editai Gaigalaitei ir visai olimpiados organizavimo grupei.

Kauno miesto matematikos mokytojams labai ačiū už olimpiados vykdymą, mokinių darbų vertinimą.

Visiems dėkojame už dalyvavimą 72-osios Lietuvos mokinių matematikos olimpiados savivaldybės etape. Linkime sėkmės, siekiant dar geresnių matematikos mokymo(si) rezultatų.