Paieška

Korupcijos prevencija

Teisės aktai

Kauno švietimo inovacijų centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikoje galiojančiais kovos su korupcija ir korupcijos prevencijos teisės aktais:
Kurdami antikorupcinę aplinką vadovaujamės  Antikorupcinės aplinkos vadovu viešajam sektoriui.