Literatūrinė-muzikinė popietė „Mūsų metai – mūsų turtas“

2021 m. spalio 18 d., 13:49

Spalis – Pagyvenusių žmonių mėnuo. Kiekvienais metais esame kviečiami į Kauno švietimo inovacijų centre (Centras) organizuojamus renginius. Spalvingais lapais nuklotu taku spalio 14 dieną į Centro biblioteką, nešini muzikos instrumentais, sugužėjo dainuojamosios poezijos atlikėjai. Laukdami klausytojų, sklaidė natas, derino gitarų  stygas…

Literatūrinės-muzikinės popietės „Mūsų metai – mūsų turtas“ dalyvius pasveikino Gavrilo Deržavino rusų literatūros klubo pirmininkas dr. Galimas Sitdykovas, Lietuvos žurnalistų sąjungos narys, „Kauno literatūrinių Almanachų“ redaktorius ir sudarytojas, laikraščio „Lietuvos totoriai“ vyriausiasis redaktorius.

G. Sitdykovas papasakojo apie klubo veiklą, rengiamus muzikos bei literatūrinius vakarus, trumpai supažindino su išleistais almanachais: „Kauno literatūrinis Almanachas 2017 m.“, skirtas G. Deržavino klubo įkūrimo dešimtmečiui, „Kauno literatūrinis Almanachas 2018 m.“ – Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui, „Kauno literatūrinis Almanachas 2020“ – Lietuvos Nepriklausomybės 30-mečiui ir atskirų autorių poezijos knygomis.

Klubo pirmininkas pristatė poetus ir dainuojamosios poezijos atlikėjus, kurie yra G. Deržavino rusų literatūros klubo nariai, Kauno literatūrinių almanachų bendraautoriai, Lietuvos rusų autorinių dainų festivalio Lietuvoje laureatai.

Renginio pradžioje dalyvius pasveikino Kauno 1-osios muzikos mokyklos auklėtinis Ilja Karpov (mokyt. Tadas Balaišis) Johann Krieger kūriniu fleitai „Menuetas“.

Pasigirdus gitarų stygų skambesiams, visų širdis suvirpino, pripildė džiugesio akimirkomis dainų autoriaus ir atlikėjo, vertėjo, apdovanoto Sidabro garbės ženklu „Už nuopelnus“ Aleksandro Ravve ir dainų autorės ir atlikėjos dr. Zojos Miknienės, dueto – dainų autoriaus ir atlikėjo, muzikos pedagogo Petro Grinio ir gitaristės Inetos Martinkevičiūtės atliekami kūriniai apie rudenį, metų laikus, gyvenimą, jausmus, žmonių santykius, gėrį, šypsenas… Dainos bei romansai skambėjo lietuvių, rusų, ukrainiečių kalbomis, o intarpuose eiles skaitė pedagogė Svetlana Litvinceva, poetai Lidija Kochanenko, Fiodoras Ponomariovas.

Renginį vainikavo Aleksandro Ravve popietės dalyviams džiugūs linkėjimai, sveikinimai ir daina „Trys akvarėlės“ (žodž. Stanislovo Abromavičiaus).

Literatūrinės-muzikinės popietės dalyvių nuoširdūs padėkos žodžiai, karšti plojimai, šypsenos, gėlės lydėjo šventės organizatorius ir atlikėjus. G. Sitdykovas padėkojo susirinkusiems ir pakvietė susipažinti su G. Deržavino rusų literatūros klubo poetų kūryba, padovanojo kiekvienam patikusią knygą. Malonu, kad klausytojų būryje sutikome Lietuvos rašytojų sąjungos narį Vladą Vaitkevičių, išleidusį 7 poezijos knygas. Tai ne vieną literatūrinį apdovanojimą pelnęs tradicionalistinės krypties poetas, publicistinių straipsnių, apžvalgų autorius. Ir pedagogę, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narę Zenę Sadauskaitę, 63 knygelių autorę, kurios 850 eilėraščių jau virtę dainomos.

Tai buvo nepakartojama, miela, šilta, gera, jautru!

Asociacijos „Kauno senjorai“ valdybos narė Birutė Zeigienė Nuotr. Birutės Zeigienės