Filosofijos konferencija „Menas ir kultūra mano mieste: filosofinis požiūris“

2022 m. balandžio 29 d., 15:35

2022 metų balandžio 27 d įvyko dar viena konferencija, kurioje pranešimus skaitė VDU Filosofijos katedros dėstytojai kartu su miesto moksleiviais. Tai jau daugiametė tradicija, kuomet Kauno miesto etikos mokytojų metodinis būrelis kartu su Kauno švietimo  inovacijų centru bei VDU Filosofijos katedra rengia tokią konferenciją.

Konferencija prasidėjo VDU Filosofijos katedros dėstytojų pranešimais: doc. dr. Tomas Kavaliauskas, kuris ne tik dėstytojas, bet ir rašytojas, savo pranešime pagal konferencijos pavadinimą „Menas ir kultūra mano mieste: filosofinis požiūris“ akcentavo rašytojų, filosofų, menininkų, viešųjų intelektualų indėlį į miesto kultūrą. Profesorius Gintautas Mažeikis savo pranešime „Miestas kaip vieša atminties erdvė“ akcentavo juslių (regos, uoslės, klausos) svarbą vaikštant po miestą (vartotas terminas bastytis pagal prancūzišką miesto bastūno filosofiją), atminties svarbą, atminties teorijas. Doc. dr. Augustinas Dainys, kuris priklauso VDU Švietimo akademijai, savo pranešime „Performanso filosofija. Marinos Abramovič parodos ‚Būties atmintis‘ Kaune apmąstymas“ interpretavo performanso meną, akcentavo autorės Abramovič fenomeną, jos pasirodymą Kaune.

Svarbu pastebėti, jog moksleivių pranešimai kiekvienais metais vis stipresni. Šiemet savo konceptualumu bei gebėjimu vartoti filosofijos bei architektūros terminologiją išsiskyrė Viktorija Eizentaitė (Kauno „Aušros“ gimnazija, III F klasė), kurios pranešime apie Kauno pašto pastatą Laisvės alėjoje išgirdome miestelėnus jaudinančią pastato istoriją kartu su architektūrine interpretacija. Vytautė Petrikonytė (Kauno jėzuitų gimnazija, III m klasė) išsiskyrė plačiu apsiskaitymu, gebėjimu kūrybiškai jungti šokį su miesto transporto problematika.

 Pranešimą „Kada menas tampa menu? Meno paieškos Kauno gatvėse“ pristatė Justė Motiejaitytė (Kauno „Saulės“ gimnazija, III klasė) ir Ramunė Domininkaitytė (Kauno „Vyturio“ gimnazija, III klasė). Etninės kultūros integracijos patirtis Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centre pristatė šios ugdymo įstaigos V19 grupės mokiniai Eglė Marčiulaitytė ir Šarūnas Petrauskas.

Konferenciją moderavo ir diskusiją tarp dėstytojų ir moksleivių vedė:

  • dr. Sigita Šilingaitė, kuri yra VDU Filosofijos katedros podoktorantūros stažuotoja ir Kauno Jėzuitų gimnazijos etikos ir filosofijos mokytoja metodininkė;
  • Polina Žemaitienė, Kauno Kovo 11-osios gimnazijos ir Kauno Milikonių progimnazijos etikos ir filosofijos mokytoja ekspertė, Kauno etikos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė.

Konferencijos pabaigoje baigiamąjį žodį tarė, o sykiu ir padrąsino toliau domėtis filosofija, VDU Filosofijos katedros vedėjas dr. Mantas Davidavičius.

Tomas Kavaliauskas VDU Filosofijos katedra