Laimėtas Erasmus+ projektas „Švietimas – naujas gyvenimo šansas“

2021 m. rugsėjo 2 d., 12:48

Kauno švietimo inovacijų centras gavo finansavimą sėkmingam Erasmus+ mobilumo projekto „Švietimas – naujas gyvenimo šansas“ įgyvendinimui. Projektu siekiama įgyti praktinės patirties perimant vertingąją užsienio šalių praktiką ir skatinti suaugusiųjų užimtumą, įsitraukimą, kompetencijų tobulinimą.

Remiantis Eurydice duomenimis (2020), naujoje Lenkijos švietimo politikoje ypatingas dėmesys skiriamas suaugusiųjų švietimui, įskaitant vyresnio amžiaus asmenų švietimą, būtent dėl šių priežasčių Centro darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo kursams pasirinkta Lenkija. Kursų metu įgytos žinios sustiprins bendrąsias ir profesines Centro darbuotojų kompetencijas, suteiks žinių kaip informaciją apie mokymus pateikti patraukliau, labiau pasiekti suaugusiųjų tikslinę grupę, identifikuoti mokymų tikslingumą, aktualumą. Projekto trukmė – 13 mėn.

Projektas finansuojamas ES lėšomis.

Kauno švietimo inovacijų centro informacija