Metodinė valanda „Po Kauno Maironio universitetinę gimnaziją pasidairius: nuo įsikūrimo iki atsinaujinimo“

2022 m. vasario 4 d., 06:57

2022 m. sausio 25 d. Kauno mokyklų bibliotekininkų metodinio būrelio narės dalyvavo metodinėje valandoje „Po Kauno Maironio universitetinę gimnaziją pasidairius: nuo įsikūrimo iki atsinaujinimo“. Koleges pasitikusi gimnazijos bibliotekininkė Ramunė Balčiūnienė su pasididžiavimu supažindino su bibliotekos aplinka, vykdoma veikla. Pristatė gimnazijos istoriją.

Gimnazija, kurioje mokėsi daug garsių žmonių, įkurta 1843 m. 1873–1883 m. mokėsi ir gimnaziją baigė tautos atgimimo dainius Jonas Mačiulis-Maironis. 1909 m. pasikeitė gimnazijos pastatas: pristatytas trečiasis aukštas. 1927 m. čia buvo įkurta „Aušros“ mergaičių valstybinė gimnazija, veikusi iki 1940 metų. 1940 m. dalis „Aušros“ gimnazijos mergaičių buvo perkelta į Kauno 1-ąją vidurinę mokyklą, o į jų vietą atkelti berniukai. Buvusi gimnazija pavadinta Kauno 2-ąja vidurine mokykla. Tik 2010 m. liepos 9 d. Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu gimnazija pavadinta Kauno Maironio universitetine gimnazija.

Po atnaujintą gimnaziją bibliotekininkes lydėjo bei išsamią ekskursiją vedė gimnazijos direktorė dr. Daiva Garnienė. Ji ne tik pasidžiaugė ryškia gimnazijos istorija, padedančia planuoti ugdymo procesą, nuveiktais darbais, bet ir prisiminė mokinius, garsėjusius ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų. Direktorę ypač džiugina autentiškos gimnazijos erdvės: rekonstrukcijos metu atrasta menė, vardinės auditorijos, kuriose įamžintas žymių žmonių atminimas. Ilgą istorijos kelią nuėjusioje gimnazijoje branginama kiekviena detalė, padedanti geriau atskleisti universitetinės gimnazijos savitumą, tad visa gimnazijos bendruomenė didžiuojasi Lietuvos Respublikos Seimo parengtu ir gimnazijai padovanotu stacionariu stendu – „Lietuvos Respublikos Seimo rūmai laikinojoje Lietuvos sostinėje Kaune“.

Dėkojame direktorei ir bibliotekininkei už priėmimą, turiningai praleistą laiką, už išskirtinę galimybę susipažinti su unikalia Maironio universitetine gimnazija.

Metodinės valandos metu buvo diskutuojama apie metodinių veiklų organizavimo principus, pasidalinta informacija apie artimiausius metodinius renginius Kaune bei Respublikoje.

Renginio organizatoriai – Kauno švietimo inovacijų centras ir Kauno mokyklų bibliotekininkų metodinis būrelis.

Aistė Vasiliauskienė,
Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos bibliotekininkė