Patirties sklaidos renginys „Mokymo(si) sėkmė: kuo svarbus socialinis emocinis ugdymas“ Kauno besimokančių mokyklų tinklo nariams ir kitiems pedagogams

2021 m. birželio 3 d., 08:52

Kauno Dainavos progimnazija priklauso Kauno Besimokančių mokyklų tinklui, kuriame perimdami vieni kitų patirtis mokomės, tobulėjame, taikome inovacijas ir jaučiame įsipareigojimą patys dalintis vertingomis idėjomis. Ši veikla paremta mokyklose kylančiomis iniciatyvomis, bendradarbiavimo galimybėmis, kvalifikacijos tobulinimu. Progimnazija Besimokančių mokyklų tinklo veikloje naujokė, tačiau šiais mokslo metais išgirstos kitų mokyklų patirtys paskatino pasidalinti SEU (socialinio emocinio ugdymo) patirtimi. Šio renginio metu mokyklos mokytojų komanda pristatė SEU metodinius įrankius, padedančius aktyvinti, motyvuoti, individualizuoti mokymo turinį, ugdyti mokinių aukštesniuosius mąstymo gebėjimus, mokyti juos planuoti savo mokymąsi ir pasiekimus.

Susitikimą moderavusi mokyklos direktorė Jolanta Vengalienė pranešime „Mokymo(si) sėkmė: kuo svarbus socialinis emocinis ugdymas“ pateikė tris elementus, nuo kurių priklauso mokinio individuali ūgtis, sėkmė mokymosi kelyje: savęs pažinimas, mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymas, integruotas mokymasis. Pradinių klasių mokytojos metodininkės Ramunė Barkauskienė, Vita Masaitienė pristatė savęs pažinimo sistemą „Auga asmenybė“ pirmą pakopą – 1–4 klasių mokinių savistabos sistemą. Pranešime „Visuminis vaiko ugdymas pasitelkiant nuoseklų socialinį ir  emocinį ugdymą“ buvo aptartos pagrindinės veiklos, kurios sėkmingai integruojamos į bendrąjį ugdymą. Kad socialinis ir emocinis ugdymas būtų sėkmingas, jis turi apimti visą mokyklos gyvenimą. Vienodai svarbūs visi lygmenys: tėvai-mokytojai, mokiniai tarpusavyje, mokytojai-mokiniai bei mokytojai tarpusavyje. Pranešime „4 mitai apie mokyklą, mokytojus ir ne tik“ pradinių klasių vyresnioji mokytoja Lina Daukutienė trumpai pristatė asmeninę adaptaciją įstaigoje, kvalifikacijos kėlimo, tobulėjimo ir kitas patirtis, kurias patyrė pradėjusi dirbti Kauno Dainavos progimnazijoje.

Be abejo, labai svarbu daryti tai, kas suteikia sparnus ir norisi kitus pakelti į neatrastus tolius. Apie tai savo pranešime „Technologinė kūryba pradinėse klasėse“ kalbėjo pradinių klasių mokytojos metodininkės Sonata Pliupelienė, Daiva Klimantavičienė. Praktinėse įžvalgose mokytojos akcentavo, kad technologinė kūryba – tai vienas iš būdų kurti ir mokytis. Technologinei kūrybai pasitelkiami įvairūs technologiniai ar skaitmeniniai įrankiai: programavimas, 3D modeliavimas, mobiliųjų programėlių kūrimo platformos, virtualios realybės kūrimo aplinkos ir daugybė kitų įrankių: Scratch, Cospaces, Tinkercad, Twine, Genialy, Piktochart, Autodraw ir kiti. Eksperimentuodamos su įrankiais mokytojos pastebėjo, kad lavėja matematinis, kritinis, loginis mąstymas, todėl skleisdamos gerą technologinės kūrybos užkratą tiki, kad sėkmė mokymosi kelyje bus garantuota.

SEU mokytoja Alfreda Petrošienė pranešime „Aš – asmenybė. Savęs pažinimas“ supažindino su  savęs pažinimo sistema „Auga asmenybė. Antra pakopa“ 5–7 klasėse. Mokytoja teigė, kad pasitikėjimas savimi, gebėjimas bendrauti yra sėkmės ir laimės garantai. Pasitikėjimas savimi daro įtaką paauglių tarpusavio santykiams, jų mintims apie save, veiksmams mokykloje ir už jos ribų. Bet kaip tai išsiugdyti? Klausytojams buvo papasakota, kaip SEU pamokose  atkreipiamas dėmesys į mokinių pasitikėjimo savimi ir bendravimo įgūdžių stiprinimą, savęs pažinimą. Tik gerai save pažįstantis gali planuoti savo mokymosi sėkmę, siekti aukštesnių akademinių pasiekimų.

Matematikos mokytoja metodininkė Nijolė Čimielienė pranešime „Matematikos mokymosi turinio ir pasiekimų planavimas bei fiksavimas“ atkreipė renginio dalyvių  dėmesį į bendrų susitarimų su mokiniais svarbą, aiškumo buvimą, pagalbos laiku planavimą.

„Nuo vadovėlio iki QR kodo“ – taip apie aktyviuosius mokymosi įrankius, sėkmingai taikomus kasdieninėje veikloje, kalbėjo anglų kalbos mokytoja metodininkė Lina Kranauskienė. anglų kalbos vyresnioji mokytoja Jolanta Žukauskienė, rusų, anglų kalbų  mokytoja metodininkė Irina Jermoškina, rusų kalbos mokytoja metodininkė Rima Žvirblienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė Greta Jonaitienė. Užsienio kalbų mokytojos pristatė integracinių savaičių sėkmes, dalinosi praktiniais patarimais, kaip taikyti kūrybinius metodus, patyriminio ugdymo praktikas taikant QR kodą, vienos nuotraukos idėją, tarptautinių projektų integravimą. Mokytojos sutartinai teigė, kad pamokų sėkmę dažnai lemia sudominimas užduotimi, problema, patrauklus rezultatas.

Į virtualią kelionę „Nuo antikos iki šiuolaikinės pamokos“ pakvietė  lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Auksė Urbonienė ir istorijos mokytoja ekspertė Aušra Kvederaitienė. Pranešime pristatyta kruopščiai kuriama klasikinio ugdymo integravimo sistema vaizdžiai, su praktiniais pavyzdžiais parodė kelionės po kultūros epochų iššūkius, sąsajas su dabartinėmis aktualijomis ir realijomis, laikmečių vertę. Mokytojų aptarti veiklų fragmentai patvirtino aukštą mokytojų kvalifikaciją, kultūrinio sąmoningumo kompetencijas.

Taigi galima teigti, kad socialinis ir emocinis ugdymas – neišvengiamas dalyko mokymosi dėmuo. Džiaugiamės turėję galimybę pasidalinti patirtimis ir idėjomis, kurias ir kiti gali pritaikyti savo kasdieniniame darbe.

Jolanta Vengalienė, Kauno Dainavos progimnazijos direktorė