Kauno šv. Kazimiero progimnazijos vertingos patirties sklaidos renginys „STEAM gebėjimų ugdymas pradiniame ugdyme“

2023 m. lapkričio 22 d., 10:42

Kauno švietimo inovacijų centras lapkričio 21 d. organizavo nuotolinį Kauno šv. Kazimiero progimnazijos vertingos patirties sklaidos renginį „STEAM gebėjimų ugdymas pradiniame ugdyme“.

Kauno šv. Kazimiero progimnazija – 2020 metų Lietuvos mokyklų edukacinių erdvių konkurso laureatė. 2021 metais ši įstaiga įvertinta už edukacinių erdvių interaktyvumą. Minėta progimnazija – maksimaliai integrali, interaktyvi, eksperimentinė, saviraiškos ir atradimo džiaugsmo kupina erdvė visiems joje besimokantiems. Mokymas šioje mokykloje orientuotas į tvarios aplinkos kūrimą, kurioje mokiniai ugdosi ir auga.

Progimnazijos direktorė Palmira Talijūnienė ir jos pavaduotoja ugdymui Filomena Beleškevičienė renginio dalyviams pademonstravo STEAM veiklų planą, įgyvendinamą jų mokykloje, siekiant gerinti mokinių pasiekimus STEAM srityje, plėtoti STEAM ugdymui aktualias mokytojų kompetencijas, plėtoti interaktyvias edukacines aplinkas. Pranešėjos papasakojo, kaip ugdomi pradinukų STEAM gebėjimai formaliajame ir neformaliajame švietime, akcentavo, kad jų mokykloje ne mažiau kaip 30 procentų pamokų kiekvienai pradinio ugdymo klasei vyksta netradicinėse erdvėse ir netradicinėmis formomis. Mokykloje ne mažiau kaip 20 procentų pamokų taikomas interaktyvus mokymas, grįstas patyrimine veikla. Bendradarbiaujama su Kauno technologijos, Vytauto Didžiojo, Lietuvos sporto universitetų dėstytojais ir studentais, Lietuvos energetikos instituto darbuotojais, įgyvendinant programą „Klasė be sienų“, kurios projektinėse veiklose dalyvauja visų klasių mokiniai. Ne rečiau kaip 3 kartus per metus mokiniai dalyvauja mokslinėse-praktinėse laboratorijose.

Talijūnienė ir F. Beleškevičienė, iliustruodamos renginių nuotraukomis, papasakojo kaip jų mokykloje pradinukams organizuojamos įvairios integruotos projektinės veiklos, pademonstravo STEAM laboratorijos pamokų ir kitų veiklų pavyzdžių.

Labai džiaugiamės Kauno šv. Kazimiero progimnazijos pasiekimais STEAM ugdymo ir edukacinių aplinkų kūrimo srityje ir nuoširdžiai dėkojame mokyklos vadovėms už pasidalijimą vertinga įstaigos patirtimi.

Renginio pranešimas (Atsisiųsti)