„Kūrybiškumo kompetencijos ugdymas nuotolinėse lietuvių kalbos pamokose“

2021 m. gegužės 13 d., 12:49

Tokiu pavadinimu 2021 m. gegužės 12 d. virtualioje aplinkoje vyko gerosios patirties sklaidos metodikos renginys.  Renginyje sukaupta gerąja patirtimi dalinosi lietuvių kalbos mokytoja ekspertė Audronė Kondrotienė, Kauno miesto lietuvių kalbos mokytojų metodinio būrelio narė ir mokytoja metodininkė Solveiga Laučienė. Abi mokytojos dirba Kauno „Saulės“ gimnazijoje.

Renginio metu mokytojos A. Kondrotienė ir S. Laučienė pasidalijo savo mintimis, patirtimi ir įžvalgomis apie tai, ką bendro turi lietuvių kalba, literatūra ir technologijos bei kodėl chaosas ir taisyklių laužymas gali būti tiesiausias kelias kūrybiškumo link. Mokinių, o kartu ir mokytojų kūrybiškumo kompetencijai ugdyti mokytojos siūlė šiuos metodus: skaitymą, temos/minčių žemėlapį; piešinius, eksperimentavimą, inscenizavimą, kūrybinį rašymą, asociacijas, tyrimą; kartojimą ir įtvirtinimą. Aptarti įvairūs metodai, pamokų epizodų vaizdo medžiagos demonstravimas atskleidė, kad sujungus keletą metodų, galima organizuoti savarankišką darbą, mokymąsi bendradarbiaujant, patirtinį mokymąsi.

Paprastai kūrybiškumą linkstama sieti su linksma, lengva, pastangų nereikalaujančia veikla, tačiau tai vienas iš daugelio su kūrybiškumu susijusių mitų. Iš tiesų viena iš svarbiausių kūrybiško žmogaus savybių yra pasirengimas, nusiteikimas ir gebėjimas atkakliai, ištvermingai veikti. Žinoma, labai svarbu bendravimas, nuolatinis palaikymas ir padrąsinimas, nuoseklus darbas.

Būtent tai pabrėžė abi mokytojos. Jos skatino kolegas nenusiminti ir nenuleisti rankų, jei iš pirmo ar antro karto kažkas nepavyko, ar rezultatas buvo ne toks, kokio tikėtasi.

Dalyviai, iš pradžių teigę, kad jiems taip nepasiseks, nes jų mokiniai nekūrybingi, baigiantis renginiui džiaugėsi, gavę naują postūmį kūrybiniams ieškojimams, jog yra teisingame kelyje. Dėkojo lektorėms už padrąsinimą ir patarimus, aptartų metodų iliustracijas.

Audronė Kondrotienė, Kauno „Saulės“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja ekspertė,
Solveiga Laučienė, Kauno „Saulės“ gimnazijos lietuvių
kalbos mokytoja metodininkė