Paieška

„Nordplus“ projektas „Suaugusiųjų skaitmeninių kompetencijų stiprinimas: tarptautinė partnerystė“

 

(Centras – pareiškėjas)

Kauno švietimo inovacijų centras ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo centras „Azote“ (Latvija) sėkmingai įgyvendino Nordplus projektą „Suaugusiųjų skaitmeninių kompetencijų stiprinimas: tarptautinė partnerystė“.
Projekto tikslas – perimant vertingąją užsienio šalių suaugusiųjų mokymo centrų patirtį atliepti suaugusiųjų mokymo(si) visą gyvenimą poreikį, taikyti šiuolaikiškas ir inovatyvias suaugusiųjų mokymo formas, metodus skaitmeninių kompetencijų, kompiuterinio raštingumo gerinimui, mokymų efektyvumo didinimui.
Projekto tiesioginė tikslinė grupė – suaugusiųjų mokymų koordinatoriai, dirbantys suaugusiųjų mokymo įstaigoje su suaugusiais.

Projekto rezultatai:
• Perimta vertingoji Latvijos suaugusiųjų mokymo centro patirtis;
• Patobulintos suaugusiųjų mokymų koordinatorių bendrosios ir profesinės kompetencijos;
• Sukurta 80 val. skaitmeninių kompetencijų tobulinimo programa;
• Parengti du lyginamieji dokumentai šiais aspektais:

1. Suaugusiųjų mokymų poreikio nustatymas;
2. Mokymų organizavimo procesai, tikslinės dalyvių (suaugusiųjų) grupės pasiekimas;
3. Mokymų programos rengimas, lektorių paieška, atranka;
4. Skaitmeninių kompetencijų stiprinimo mokymo programų pasiūla, turinys, struktūra, trukmė, mokymo metodai, formos ir kt.;
5. Suaugusiųjų mokymo techninės priemonės, aplinkos;
6. Suaugusiųjų mokymo, tobulinančio skaitmenines kompetencijas, stebėjimas.

Projektas buvo įgyvendinamas 2019 – 2022 metais (pridedamas veiklų tvarkaraštis)

 

Susiję straipsniai