Išrinkti Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso savivaldybės etapo laimėtojai

2024 m. kovo 8 d., 16:35

Kai skaitome parašytą žodį, jaučiame nuo jo dvelkiančią šilumą – pavasarišką, švelnią ir gaivią. O jeigu dar sugebame paliesti jį širdies pirštais, galime jausti, kaip ištrykšta sieloje vanduo. Tada mes trokštame dar labiau ir norime gerti visa esybe, kad išmoktume gerumo, matytume dvasios šviesą savo širdies kamputyje.

Kauno švietimo inovacijų centras, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų metodinis būrelis bei Kauno Juozo Naujalio gimnazija šiemet vėl organizavo Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso savivaldybės etapą, kuriame dalyvavo 37 jauni žmonės. Jie dvi dienas dalijosi žodžių šiluma ir šviesa, atnešė daug pavasario. Žodžiai  skleidėsi tarsi muzika. Kovo 5 dieną įvairias ištraukas iš lietuvių autorių kūrinių skaitė 22 mokiniai (5–8 klasės), o kovo 6–ąją dalyvavo 15 mokinių (I–IV gimn. klasės). Konkursas vyko Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijoje, kur susirinkusiuosius sveikino direktorius Raimundas Simanavičius ir pavaduotoja bendrajam ugdymui Jurgita Jablonskienė.

Kaipgi meninis žodis skambėtų be muzikos? Pirmąją dieną jaunuosius skaitovus maloniai nuteikė III gimn. klasės mokinės Samantos Pučkaitės atliekama daina ,,Vai gražu“ pagal Fausto Kiršos žodžius, Aleksandro Kačanausko muziką (koncertmeisteris Darius Kudirka, mokytoja Gražina Miliauskaitė). Fagotų trio: Ignas Ivaškevičius (II gimn. klasė), Daugirdas Rožnys (8 b klasė), Ignas Cesiulis (8 b klasė), vadovaujami mokytojo Tomo Girskio, atliko Manuel Panella – „Elgato Montes“.

Vertinimo komisija dirbo abi dienas, atidžiai stebėjo meninį tekstą perteikiančius dalyvius: kaip mokiniai jaučia tekstą, su juo susigyvena, tinkamai ir taisyklingai taria žodžius, daro logines pauzes. Svarbi buvo ir laikysena, balso tembras, gebėjimas tinkama intonacija perteikti svarbiausią mintį. Vertinimo komisijos pirmininkė –  Danutė Balčiūnienė, Kauno Pilėnų progimnazijos lietuvių kalbos mokytoja ekspertė, Nariai: Osvalda Ivanauskienė, poetė, pedagogė; Kristina Kazakevičiūtė, Kauno kamerinio teatro aktorė; Matas Bugorevičius, Kauno Maironio universitetinės gimnazijos teatro mokytojas; Rasa Čižauskaitė, Kauno kolegijos ugdymo drama bei muzikinio ugdymo lektorė.

Klausėmės žodžių pasakos šilto ošimo ir gilinomės į prasmes. Iš tiesų, pasaulis yra neaprėpiamas ir begalinis, o žmogus mažas. Tačiau jis turi akis, kuriomis skleidžia sielos šviesą, o kiti žmonės užsikrečia ta šviesa ir šypsosi. Tada atrodo, kad visur, kur tik eini, šviečia veidai, akys dainuoja, o siela džiaugiasi. Ir tada jau dalijame tuos žodžius, kurie susirinkome, kurių pilna mūsų širdis. Išrinkti geriausius nebuvo lengva, nes visi dalyviai atnešė žodžių šilumos ir įdėjo didelę dalį savęs. Bet visgi į kitą – konkurso šalies etapą pateko šie laimėtojai: Lina Jasunskytė, Petrašiūnų progimnazijos 8 klasės mokinė (lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Ramutė Vaitkevičienė), Rugilė Ivanauskaitė, Milikonių progimnazijos 7 klasės mokinė (lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Asta Volbergienė), Barbora Rimkevičiūtė, Prezidento Antano Smetonos gimnazijos 5 klasės mokinė (lietuvių kalbos mokytoja metodininkė  Rita Miliūnienė).

Kitą dieną jau klausėmės vyresnių – I–IV gimn. klasių mokinių meninio žodžio įtaigumo. Susirinkusiuosius pamalonino Juozo Naujalio muzikos gimnazijos mokinių atliekami muzikos kūriniai. Pagal Birutės Marcinkevičiūtės žodžius, Laimio Vilkončiaus muziką „Šviesos ariją“ iš operos „Paukštė“ atliko II gimn. klasės mokinė Marija Širvinskaitė (koncertmeisterė Roberta Daugėlaitė, mokytoja Rima Daugėlienė).  Claude Debussy – ,,Doctor Gradus ad Parnassum“ iš siuitos fortepijonui ,,Vaikų kampelis“ atliko 7 b klasės mokinys Henry Chapman (mokytoja Rasa Rinkevičiūtė).

Ir vėl rinkome  žodžius į delnus ir jautėme šilumą visoje sieloje. Jie ėjo į širdį, paskui grandine pynėsi į šypsenas, klausėmės, kaip skamba jų muzika, kaip pulsuoja jų gyvastis. Kol vertinimo komisija tarėsi, dar buvo galima pabūti su muzika ir pasiklausyti įrašo iš naujaliukų koncerto, atliekamo Kauno valstybinėje filharmonijoje.

Ir štai – I–IV gimn. klasių meninio skaitymo konkurso laimėtojai: Mykolas Baranauskas, ,,Vyturio“ gimnazijos IV gimn. klasės mokinys (lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Reda Lazarevičienė), Nikita Dorofėjev, Kauno tarptautinės gimnazijos III gimn. klasės mokinys (lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Daiva Klusaitienė), Kristina Rudejevaitė, ,,Aušros“ gimnazijos II gimn. klasės mokinė (lietuvių kalbos mokytoja ekspertė Rimantė Gegužienė).

Dėkojame visiems už nuostabias akimirkas!

Marija Gustainienė, Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja ekspertė
Jolita Vitauskienė, Kauno švietimo inovacijų centro metodininkė