Patirties sklaidos renginio „Mokymo(si) sėkmė: kuo svarbus socialinis emocinis ugdymas“ tęsinys Kauno besimokančių mokyklų tinklo nariams

2021 m. spalio 8 d., 13:32

Mokydami kitus, bendruomenės nariai ne tik puoselėja savo atradimus, įstaigos vertybes, bet palaiko dalijimosi idėją su Besimokančių mokyklų tinklu, koordinuojamu Kauno švietimo inovacijų centro, bei įsipareigoja aplink save burti bendraminčius. Rugsėjo 29 d. vyko VDU klasikinio ugdymo mokyklos patirties sklaidos antrasis renginys apie sėkmingą mokinių socialinį emocinį ugdymą, kuriame mokytojų, mokinių komanda tęsė dar gegužės mėnesį pradėtą sklaidą šia tema.

Susitikimą moderavusi mokyklos direktorė Jolanta Vengalienė jo dalyvius skatino išgirsti, pamatyti bei suprasti savitus SEU pavyzdžius, kurie ugdymo procese suteikia novatyvumo, patrauklumo, sistemiškumo. Pradinių klasių vyresnioji mokytoja Lina Daukutienė kalbėdama apie „Spalvų kalbos“ galias, pailiustravo gilaus integruoto mokymo(si) privalumus bei poveikį mokinių kompetencijų ugdymui(si) bei individualių gebėjimų raiškai. Artimos aplinkos pavyzdžiai taikant spalvų poveikį įtikinamai atskleidė vizualaus patyriminio mokymo(si) naudą mokėjimo mokytis kompetencijos ūgčiai. Biologijos mokytoja metodininkė Vilija Domatienė pranešime „Mokytojų dalykininkų ir pradinių klasių mokytojų bendradarbiavimas ugdant gamtamokslinę kompetenciją“ akcentavo mokytojų bendradarbiavimo svarbą pritaikant įvairias mokymosi aplinkas, kai vienu metu bendrų tikslų siekia du mokytojai. Pranešime „Socialinių emocinių kompetencijų raiška muzikos mylėtojų klube“ muzikos vyresnioji mokytoja  Giedrė Gapšytė renginio dalyvius supažindino su  progimnazijos muzikos mylėtojų klubo veikla, kurioje pasireiškia mokinių socialinės, emocinės, kūrybinės kompetencijos tiek leidžiant laikraštį ,,Muzikos ritmu“, tiek įgyvendinant muzikinius projektus. Mokyklos 9 klasės mokinių Adrijos Smilgytės ir Beatos Gliaudelytės mintys pranešime „SEU gyvai bei nuotoliniu būdu“ renginiui suteikė įrodomąją SEU sistemos vertę mokinių asmenybės formavimuisi. Mokinės pateikė praktinių pavyzdžių, kaip SEU pamokos padėjo įveikti nuotolinio mokymosi nesklandumus. Jų teigimu, socialiniai ir emociniai įgūdžiai yra esminiai, padeda būti savimi, rasti savo vietą mokykloje ir gyvenime, sumažinti emocinę įtampą. Tai leidžia sutelkti besimokančiuosius, kad jie galėtų įsisavinti akademinę medžiagą, todėl pažanga ir pasiekimai kyla, ir didėja pasitenkinimas gautu rezultatu. Renginio pabaigoje mokyklos direktorė Jolanta Vengalienė dalyvius supažindino su įstaigos pozityvaus ugdymo modeliu, kurio pagrindą sudaro susitartos vertybės bei praktikos, kai didelis dėmesys skiriamas pozityvioms emocijoms, mokyklos narių įsitraukimui, pozityviems santykiams, prasmės kūrimui, pasiekimams, sveikatos plėtojimui.

Daug tyrimų rodo, kad SEU metodikų integravimas į mokymo procesą pagerina mokymosi veiksmingumą: gerėja požiūris į save ir kitus, mokyklą, mažiau emocinių problemų, streso. Socialinio emocinio ugdymo programos įgyvendinimo veiksmingumą lemia nuoseklumas, aktyvių ugdymo metodų taikymas, dėmesys socialinių emocinių įgūdžių ugdymui.

Jolanta Vengalienė, VDU klasikinio ugdymo mokyklos direktorė