Korepetitoriaus vaidmuo ir įtaka mokymosi procesui: tyrimas ir analizė

2023 m. birželio 6 d., 16:28

Kauno švietimo inovacijų centras dalyvaudamas tarptautiniame projekte „Mooc4Tutorts“, atliko tyrimą (literatūros apžvalgą), kurio metu buvo siekiama išsiaiškinti korepetitorių paklausą Lietuvoje, jų poreikius, iššūkius, keliamus reikalavimus, populiariausias dalyko ar temos sritis, kurių daugiausiai ieško mokiniai arba jų tėvai.

Remiantis atlikto tyrimo rezultatais, galima daryti išvadą, kad korepetitorių teikiamų paslaugų populiarumas kasmet didėja, o mokinių, naudojančių šias paslaugas, skaičius taip pat auga. Blogėjantys brandos egzaminų rezultatai, likusios spragos iš ankstesnių pamokų, taip pat pandemijos pasekmės skatina mokinius ieškoti papildomo mokymo pasitelkiant korepetitorius. Lankstus darbo grafikas, galimybė organizuoti nuotolines pamokas ir ženkliai geresnis atlyginimas skatina kai kuriuos mokytojus keisti savo profesiją mokykloje į korepetitoriaus darbą. Nepaisant to, kad korepetitoriaus profesija yra gerbiama ir labai reikalinga mokiniams, korepetitoriai mano, jog Lietuvos Respublikos įstatymai jiems nesuteikia pakankamai garantijų ir apsaugos.