Visuotinis Kauno miesto lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų susirinkimas

2022 m. spalio 7 d., 12:58

2022 m. spalio 6 d. Kauno švietimo inovacijų centre vyko visuotinis Kauno miesto lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų susirinkimas.

Pirmoje susirinkimo dalyje, Nacionalinės švietimo agentūros stebėsenos ir vertinimo departamento, pasiekimų patikrinimo užduočių skyriaus vedėja dr. Gitana Notrimaitė Muzikevičienė pristatė Kauno miesto valstybinių brandos egzaminų rezultatus ir atnaujintų bendrųjų ugdymo programų principus (pranešimas „Lietuvių kalbos ir literatūros 2022 m. VBE rezultatai Kauno miesto ir kitų didmiesčių mokyklose“, pranešima „Lietuvių kalba ir literatūra: Kauno miesto VBE rezultatai ir atnaujintų bendrųjų ugdymo programų principai“).

Antra renginio dalis buvo skirta metodinės veiklos aptarimui ir naujo Kauno miesto lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų metodinio būrelio rinkimams 2022–2025 mokslo metams.

Kauno miesto lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų metodinio būrelio pirmininkė, Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja ekspertė Jūratė Slavinienė pristatė metodinio būrelio veiklos ataskaitą už 2019–2022 mokslo metus (Lietuvių kalbos mokytojų metodinio būrelio ataskaita).

Naujai išrinkti metodinio būrelio nariai: Jūratė Slavinienė, Edita Baltuškienė, Loreta Bulotienė, Audronė Kondrotienė, Rūta Gadeckienė, Judita Sakalienė, Daiva Mileckienė, Daiva Klusaitienė, Olgita Cironkaitė, Zina Kuncienė, Egidijus Jankūnas.

Po susirinkimo įvyko pirmasis išrinkto metodinio būrelio posėdis, kurio metu metodinio būrelio pirmininke išrinkta Jūratė Slavinienė, pirmininkės pavaduotoja – Edita Baltuškienė, sekretore – Loreta Bulotienė. Taip pat buvo svarstomas ir sudaromas Kauno miesto lietuvių kalbos ir literatūros metodinio būrelio veiklos planas 2022–2023 mokslo metams.