Sėkmingai įgyvendintas respublikinis 9-11 klasių mokinių konkursas „Aš – verslus novatorius“

2022 m. kovo 30 d., 16:08

Kauno švietimo inovacijų centras gruodžio-kovo mėn. kvietė visus Lietuvos 9–11 kl. mokinius dalyvauti konkurse „Aš – verslus novatorius“. Konkurso tikslas – ugdyti novatoriškai mąstančią asmenybę, gebančią savarankiškai ir aktyviai veikti, pateikti naujas idėjas ir jas realizuoti. Konkurse dalyvavo 23 komandos (119 mokinių) iš 16 ugdymo įstaigų. Konkursas vyko keliais etapais – pirmame etape mokiniai pristatė inovatyvias idėjas, sukurdami trumpą vaizdo įrašą, vėliau dalyvavo protmūšyje. Džiaugiamės, kad mokiniai protmūšių metu ne tik įgijo naujų žinių, tačiau ir smagiai praleido laiką.

Dėkojame konkurse dalyvavusiems mokiniams už nuoširdų ir kūrybingą darbą bei mokytojams už svarų indėlį rengiant mokinius konkursui.

Visiems konkurso dalyviams ir mokytojams, parengusiems mokinius konkursui, įteikti Kauno švietimo inovacijų centro padėkos raštai. Konkurso nugalėtojams įteiktos AB „Swedbank“ ir Kauno švietimo inovacijų centro atminimo dovanėlės bei diplomai.

Konkursą organizavo AB „Swedbank“ Padalinių tinklo departamentas ir Kauno švietimo inovacijų centras.

Džiaugiamės mokinių iniciatyva ir aktyvumu bei linkime visokeriopos sėkmės! Eglė Ragauskaitė, Kauno švietimo inovacijų centro metodininkė