Įvyko respublikinė konferencija „Ugdymo turinio atnaujinimas – mokinio asmeninei ūgčiai“

2023 m. gegužės 22 d., 14:41

Respublikinė konferencija „Ugdymo turinio atnaujinimas – mokinio asmeninei ūgčiai“ – tradicinis kasmetinis Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus, Kauno švietimo inovacijų centro, Kauno miesto mokyklų metodinės tarybos renginys, kuriame pedagoginė bendruomenė dalijasi vertinga patirtimi, įžvalgomis, ieško atsakymų į rūpimus klausimus. Konferencija vyko virtualioje aplinkoje, joje dalyvavo daugiau nei 300 dalyvių iš visos Lietuvos.

Konferencijos dalyvius pasveikino Respublikos Prezidento patarėja Vilma Bačkiūtė, padėkojo organizatoriams, mokyklų vadovams, mokytojams už iniciatyvą svarstyti ugdymo turinio permainas ir kaitą, naujoves, kurios ateina į mokyklas, palinkėjo prasmingų diskusijų ieškant atsakymų į rūpimus klausimus. Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja dr. Ona Gucevičienė pasveikino konferencijos dalyvius, padėkojo konferencijos organizatoriams, pranešėjams už dalijimąsi patirtimi ir įžvalgas, palinkėjo prasmingo darbo.

Konferencijos plenarinį posėdį pradėjo Nacionalinės švietimo agentūros komanda: direktorė Rūta Krasauskienė, Ugdymo turinio departamento direktorius dr. Vaino Brazdeikis, Stebėsenos ir vertinimo departamento direktorius Vidmantas Jurgaitis, Švietimo pagalbos departamento Įtraukties plėtros skyriaus specialioji pedagogė Ana Pavilovič-Jančis. Rūta Krasauskienė padėkojo Kauno švietimo inovacijų centrui, Kauno mokyklų vadovų asociacijai už aktyvų bendravimą ir bendradarbiavimą, už ryžtą ir bandymus įgyvendinti naujausias idėjas mokyklose, konferencijos dalyviams palinkėjo produktyvaus darbo ir sėkmingo atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo. Nacionalinės švietimo agentūros komanda supažindino su strateginėmis švietimo aktualijomis: Dr. Vaino Brazdeikis skaitė pranešimą „Pasirengimas UTA įgyvendinimui 2023–2025 m.“, Vidmantas Jurgaitis – „Mokinių pasiekimų patikrinimai. Kas svarbu?“, Ana Pavilovič-Jančis – „Įtraukties aktualijos bendrajame ugdyme“.

Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos prezidentas, Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktorius dr. Dainius Žvirdauskas skaitė pranešimą „Atnaujinto ugdymo turinio aspektai“, akcentavo svarbiausius švietimo politikos įgyvendinamus pokyčius ir globalius iššūkius. Kauno Kazio Griniaus progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Edita Rabizaitė dalijosi mokyklos vertinga patirtimi ir skaitė pranešimą „Atnaujinto ugdymo turinio diegimas Kauno Kazio Griniaus progimnazijoje. Išbandome mokydamiesi vieni iš kitų“. Nacionalinės švietimo agentūros Ugdymo turinio rengimo skyriaus metodininkė dr. Ingrida Mereckaitė-Kušleikė skaitė pranešimą „Kompetencijomis grįsta pamoka“.

Po pertraukos darbas vyko grupėse, pranešėjai dalijosi gerąja praktika, patirtimi, pokyčiais, įžvalgomis įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį. Pranešimų temos buvo pasirinktos įsiklausius į mokyklų bendruomenių, metodinių būrelių narių išsakytas problemas ar klausimus.

Sugrįžę iš darbo grupėse konferencijos dalyviai klausė dr. Ingridos Mereckaitės-Kušleikės pranešimo „Ilgalaikio plano kūrimas pagal atnaujintas bendrąsias programas“.

Dėkojame Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos Kauno skyriaus pirmininkui, Kauno tarptautinės gimnazijos direktoriui Erikui Griškevičiui, Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos direktorei dr. Daliai Lapėnienei už konferencijos vedimą ir moderavimą, pranešėjams už dalijimąsi vertinga patirtimi, konferencijos dalyviams už aktyvų dalyvavimą, įžvalgas, diskusijas.

Respublikinės konferencija pranešimai 

Kauno švietimo inovacijų centro informacija