Vadovėlio „Kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos sutrikimai“ ir kitų specialistams skirtų leidinių pristatymas

2023 m. balandžio 20 d., 08:25

Balandžio 17 dieną logopedai, specialieji pedagogai, mokytojo padėjėjai, bibliotekininkai dalyvavo susitikime su Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos dėstytoja, logopede dr. Vilma Makauskiene. Renginys vyko virtualioje aplinkoje.

Dr. V. Makauskienė pristatė 2022 metais išleistą knygą „Kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos sutrikimai“, kuriai suteikta vadovėlio kategorija.

„Kodėl publikuotas naujas Logopedijos vadovėlis ir kiti leidiniai? Kaip atsirado šios knygos? Kuo pristatomos knygos gali būti naudingos pedagogams, specialistams praktikams ir logopedijos studentams?

Pirmasis logopedijos vadovėlis išleistas prieš 30 metų, t. y. 1993 metais. Per tokį ilgą laiko tarpą keitėsi daug sąvokų, terminų, sutrikimų samprata, jų įveikimo metodai. Medicinos, neurofiziologijos, psichologijos, edukologijos, logopedijos mokslų pažanga, atlikti tyrimai skatino į sutrikimų vertinimą, jų įveikimą pažvelgti nauju žvilgsniu. Vadovėlis labai aktualus – nuo atsiradimo pradžios nėra metų, o jau baigiasi trečiasis knygos tiražas. Vadovėlio rašymas užtruko daugiau nei 4 metus. Knyga beveik 700 puslapių, 15 skyrių apie skirtingus kalbos ir kalbėjimo, komunikacijos sutrikimus. Pati pradžia buvo informacijos rinkimas, skaitymas, analizė, nemažai laiko skirta konsultacijoms su specialistais – logopedais praktikais, psichologais, medikais, tarptautinių organizacijų atstovais“.

Autorė trumpai apžvelgė kiekvieną knygos skyrių, priminė apie anksčiau išleistus leidinius: „Mikčiojančių mokinių sklandaus kalbėjimo ugdymas“ (2012 m.); „Sklandaus kalbėjimo sutrikimai: teorija ir praktika“ (2019 m.); „Logopedinė pagalba mikčiojantiems mokiniams: sklandaus kalbėjimo ugdymo pratybos“ (2019 m.); „Tėvų ir vaiko interakcijos programa mikčiojimui įveikti“ (2020 m.); „Нарушения плавной речи. Теория и практика“ (Ukrainos, Latvijos, Bulgarijos ir kitų šalių logopedų pageidavimu, 2021 m.). Šių knygų bendraautorė profesorė, socialinių mokslų (edukologija) daktarė Regina Ivoškuvienė.

Antroje renginio dalyje kalbėta apie profesinį tobulėjimą. Lektorė pateikė žinių apie Lietuvos logopedų asociaciją; Europos logopedų asociacijos veiklą (ESLA); Tarptautinę logopedų ir foniatrų asociaciją (IALP) – organizuojamą Pasaulinį logopedų kongresą, kuris vyks 2023 m. rugpjūčio 20–24 d. Naujojoje Zelandijoje, tema „Kartu link rytojaus“. Pakvietė į susitikimą su Europos logopedų asociacijos prezidente Norma Camilleri, kuris vyks š. m. gegužės 29 d. Vytauto Didžiojo universitete.

Dėkojame dr. Vilmai Makauskienei už knygų apžvalgą, žinių pateikimą apie logopedų asociacijų veiklą ir supažindinimą su naujomis Vytauto Didžiojo universiteto (Švietimo akademija) programų studijomis – Logopedijos; Specialiosios pedagogikos; Klausos sutrikimų turinčių vaikų ugdymo (surdopedagogika); autizmo spektro ir / ar elgesio sutrikimų turinčių vaikų ugdymo; Regos sutrikimų turinčių vaikų ugdymo (tiflopedagogika).

Bibliotekininkė Irena Valentukonienė