Pateikta projekto paraiška „Edukacinė programa „Augu su pasaka“

2021 m. balandžio 30 d., 08:23

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras pateikė projekto paraišką „Edukacinė programa „Augu su pasaka“ Lietuvos kultūros tarybos vertinimui. Projekto tikslas – ugdyti asmenybę, suvokiančią etninės kultūros svarbą, stiprinti vaikų tautinę savimonę, susipažįstant su lietuvių liaudies pasakomis, užtikrinti etninės kultūros puoselėjimą, tęstinumą ir sklaidą. Projektu „Edukacinė programa „Augu su pasaka“ siekiama, kad edukacinėje programoje dalyvaujantys ikimokyklinės įstaigos ugdytiniai įgytų aiškesnį suvokimą apie tai, kas yra lietuvių liaudies pasakos, žaismingų edukacinių užsiėmimų metu susipažintų su pasakose deklaruojamomis vertybėmis, lavintų vaizduotę, būtų stiprinami gebėjimai etninės kultūros srityje, ugdomas kūrybinis potencialas.