Kauno švietimo inovacijų centro darbuotojų mobilumo vizitas Valjadolide, įgyvendinant Erasmus+ projektą

2022 m. birželio 7 d., 15:36

Kauno švietimo inovacijų centro darbuotojai 2022 m. gegužės 30 – birželio 2 d. lankėsi Valjadolide (Ispanija). Vizito metu lankytos švietimo įstaigos, dirbančios su suaugusiaisiais. CEPA (suaugusiųjų mokykla ir profesinio ugdymo mokykla) atstovai akcentavo, jog itin daug dėmesio skiria patyčių prevencijai, taiko įvairias priemones geros emocinės savijautos suaugusiųjų mokykloje užtikrinimui:

  • Interviu mokslo metų pradžioje. Kaip teigė mokyklos atstovai – tai sunkiausia dalis. Pokalbio metu siekiama kuo daugiau sužinoti apie mokinį, jo savijautą, emocinę būseną, ankstesnę akademinę bei emocinę patirtį, „pralaužti ledus“ tolesniam bendradarbiavimui su mokiniu, jo pasitikėjimo stiprinimui, stengiamasi įveikti demotyvaciją.
  • Kultūrinė integracija. Mokyklą lanko imigrantai iš Maroko, kitų šalių, todėl itin aktualu mažinti kultūrinius skirtumus, integruoti imigrantus į visuomenę, mokyti nacionalinės kalbos.
  • Pagalba mokiniams pasirenkant mokymosi strategiją. Suaugusiųjų mokyklos mokiniai dažnai susiduria su mokymosi sunkumais, viena iš to priežasčių – negebėjimas pasirinkti tinkamos mokymosi strategijos. Švietimo specialistai teikia pagalbą mokiniams: yra sukurtas blog‘as, kuriame mokiniai gali rasti įvairių patarimų, kaip mokytis: https://www.orientacionandujar.es/

CEPA atstovai akcentavo, jog suaugusieji (mokiniai) pradėję lankyti mokyklą dažnai būna labai drovūs ir elgiasi agresyviai, juos lydi anksčiau patirtas akademinės nesėkmės jausmas, tačiau imantis priemonių mokiniai mokykloje pasijaučia saugiai, jų elgsena keičiasi, pradeda elgtis pozityviau.

IES PARQUESOL mokykloje yra įsteigta pozityvaus elgesio komanda, kurią sudaro mokiniai ir mokytojai. Mokiniai atlieka mediatorių vaidmenį: užsiima patyčių prevencija, imasi priemonių konfliktų sprendimui, kalbasi su nukentėjusiu ir agresoriumi, siekia, kad visi mokiniai jaustųsi saugūs mokykloje, nejaustų įtampos. Yra dirbama su 12-15 metų mokiniais. Mokiniai – mediatoriai yra apmokomi vesti pokalbį, aktyviai klausyti, tinkamai reaguoti į suteiktą informaciją, laikytis konfidencialumo. Šios įgytos žinios mokiniams bus naudingos ne tik mokykloje, bet ir suaugus, studijuojant, pradėjus dirbti.

Lankantis CFP idiomas ir CFIE de Valladolid buvo pristatyti įvairūs suaugusiesiems skirti projektai emocinio intelekto lavinimui, empatijos jausmo stiprinimui, tokiu būdu prisidedant prie patyčių prevencijos tarp suaugusiųjų. Nors ir gyvename skirtingose šalyse, mus skiria kultūriniai skirtumai, tačiau visus jungia bendros problemos, todėl būtina dalintis patirtimis apie sėkmingus problemų sprendimo būdus, efektyvias patyčių prevencijos priemones.

Mobilumo vizitas organizuotas įgyvendinant Erasmus+ mobilumo projektą „Patyčios neformaliajame suaugusiųjų švietime: prevencijos didinimas gerinant kvalifikacijos tobulinimo programas“ (angl. k. „Bullying in Non-formal Adult Education: Increasing Prevention by Improving Skills Development Programs“). Projektu siekiama sužinoti apie Ispanijoje naudojamus įrankius bei metodus kovoje su patyčiomis neformaliajame suaugusiųjų švietime, perimti vertingąją patirtį ir pritaikyti ją praktikoje. Sėkmingai įgyvendintas projektas ir dalyvavimas mobilumo veiklose patobulino projekto dalyvių gebėjimus patyčių prevencijai neformaliojo suaugusiųjų švietimo srityje, supažindino su Ispanijoje taikomais metodais, įrankiais ir patyčių prevencijos priemonėmis.

Projekto tiesioginė tikslinė grupė – suaugusiųjų mokymų koordinatoriai, dirbantys suaugusiųjų mokymo įstaigoje su suaugusiais.

Ginta Tarankienė, Kauno švietimo inovacijų centro direktoriaus pavaduotoja