Kauno chemijos mokytojų diskusija „Atnaujinto chemijos ugdymo turinio įgyvendinimo sėkmės ir aktualijos“

2024 m. balandžio 24 d., 14:18

Kauno švietimo inovacijų centras ir Kauno miesto chemijos mokytojų metodinis būrelis balandžio 17 d. organizavo miesto chemijos mokytojų diskusiją „Atnaujinto chemijos ugdymo turinio įgyvendinimo sėkmės ir aktualijos“. Nuotoliniame susitikime chemijos mokytojai pasidalino mintimis, kaip sekasi įgyvendinti atnaujintas programas 8, gimnazijos I ir III klasėse. Išsinagrinėjus darbą reglamentuojančius atnaujintos programos dokumentus ir juos jau kurį laiką taikant praktiškai, kur kas labiau išryškėja probleminiai klausimai, pastebimos sėkmės. Kolegos chemikai pasidalino savo mintimis aktualiais klausimais, pritarė kitų nuomonei, teikė pasiūlymus.

Kauno miesto chemijos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus chemijos mokytoja metodininkė Birutė Damijonaitienė savo pranešime „Reikalavimai šiuolaikinei chemijos pamokai“ pristatė struktūrizuotą informaciją, kaip organizuoti pamoką pagal atnaujintą mokymo(si) turinį. Pasiūlė pamokos uždavinio formulavimo struktūrą, įtraukiant ugdomas kompetencijas, užduočių mokiniams sudarymo pagal skirtingus pasiekimo lygius ir sritis bei refleksijos būdus ir naudą.

Kauno „Aušros“ gimnazijos chemijos mokytoja ekspertė Erika Narvydienė išsamiai išnagrinėjusi III klasės atnaujintas chemijos programos turinį pateikė pasiūlymus, ką programoje vertėtų keisti, patikslinti ar ko atsisakyti, kad mokymas bei mokymasis taptų aiškesnis chemijos pamokose. Ji aptarė konkrečius pavyzdžius, kas nutinka, jei programos turinys nėra apibrėžiamas aiškiai bei visiems vienodai suprantamai.

Chemijos mokytoja metodininkė Regina Bačytė pranešime „Forma padeda atskleisti turinį“ prisiminė iššūkius, pradedant mokslo metus su atnaujintomis programomis ir kaip sekėsi juos įveikti. Seminarai ir įvairūs mokymai padėjo suprasti, kad kai kuriuos sudėtingus dalykus galima paversti paprastesniais – atrasti kompetencijų dermę, naudoti virtualias testavimo, turinio perteikimo ir vizualizacijos priemones. Mokytoja visus pakvietė pasidalinti nuorodomis į priemones, kurios yra išbandytos ir pasiteisina chemijos mokytojo darbe, kviečiame ir toliau dalintis jomis: https://forms.gle/2MPjTispZ1J4PWY56 .

Diskusijos moderatorės  E. Narvydienė ir R. Bačytė

 

Pranešimai:

Atnaujinto chemijos ugdymo turinio, III-ai gimnazijos klasei, apžvalga (Atsisiųsti)
Forma padeda atskleisti turinį (Atsisiųsti)
Reikalavimai šiuolaikinei chemijos pamokai (Atsisiųsti)