Paieška

MatLab

„MatLab“ – matematikos laboratorija Kauno miesto 9 (I gimnazijos) klasių mokiniams, veiksianti nuo 2023 m. rugsėjo 13 d. iki 2024 m. gegužės 29 d. Kauno švietimo inovacijų centre, adresu Vytauto pr. 44, Kaunas.

Kiekvieną trečiadienį nuo 15.30 val. iki 17.00 val. čia vyks nemokamos edukacinės veiklos (kūrybinės dirbtuvės, konsultacijos-uždavinių sprendimo praktikumai, paskaitos ir kt.), padėsiančios įveikti matematikos mokymosi spragas, ugdytis matematinius gebėjimus ir juos taikyti įvairiose gyvenimo situacijose.

Tikimės Tavo aktyvaus dalyvavimo (mokinių atostogų metu užsiėmimai nevyks, išskyrus keletą išvykų, kuriose dalyvauti neprivaloma).

Registracija baigta. Atrankos kriterijus – motyvacija dalyvauti veiklose.

Jeigu turėsi klausimų, paskambink tel. (8 37) 32 41 58.
Ilona Teresienė,

Kauno švietimo inovacijų centro metodininkė

 


Straipsniai2023–2024 m. m.


2022–2023 m. m.

„MatLab“ mokslo metų pradžios šventė Kauno švietimo inovacijų centre
Pradėtas įgyvendinti Priemonių planas mokinių matematikos pasiekimų gerinimui
Siekiame geriausių matematikos mokymo(si) rezultatų