Dvasingumu alsuojantis renginys „Septynios mylios sauso tilto“

2024 m. kovo 8 d., 15:27

Saulėtą pavasario popietę, tyliai bundant gamtai, skambant švelniems kanklių muzikos garsams, švietimo įstaigų vadovai, mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai, bibliotekininkai, mokiniai, miesto bendruomenė rinkosi į susikaupimo ir dvasingumo puotą. Visus sušildė pašnekesiai su broliu Mykolu iš Paulių kapucinų vienuolyno bei LR meno kūrėja, tautodailininke, rašytoja Rita Juškevičiūte-Mockeliūniene. Pagarbioje rimtyje brolis Mykolas priminė apie Didžiosios savaitės prasmę, jog verta daugiau laiko skirti susikaupimui ir niekada neprarasti vilties. Šv. Velykos – vilties šventė, tikėjimo kulminacija. Brolis Mykolas visiems palinkėjo, kad ne tuščiomis širdimis į bažnyčią ateitume. Didžiulė laimė širdin įsileisti dvasingą poezijos žodį, kurį virtuoziškai taip giliai ir prasmingai įpynė rašytoja Rita Juškevičiūtė-Mockeliūnienė. Rimtimi ir dvasingumu širdis pripildė Kauno „Vyturio“ gimnazijos mokytojos Astos Jonkutės-Bogdanienės jautriai virpinamos  kanklės – lietuviškoji arfa, kurios renginiui suteikė sakrališkumo. Tegul Dievo malonė bus ir vaistas, ir dovana. Mylėkime vieni kitus.

Birutė Koreivienė, Kauno Pilėnų progimnazijos bibliotekininkė