Mokinių, mokytojų, tėvų apklausa apie įtraukųjį ugdymą

2022 m. vasario 9 d., 15:26

Lietuvos mokyklose plėtojama įtraukiojo ugdymo kultūra ir praktika didina SUP mokinių įsitraukimą į mokymąsi, lemia didesnę jų mokymosi sėkmę, stiprina pedagoginės bendruomenės teigiamą nuostatą į įtrauktį švietime – tokią išvadą leidžia daryti Nacionalinės švietimo agentūros atliktos mokinių, tėvų ir mokytojų apklausos apie įtraukiojo ugdymo įgyvendinimą rezultatai.

  • NŠA apklausoje dalyvavo trisdešimties iš įvairių Lietuvos regionų atrinktų mokyklų bendruomenių. Šiose mokyklose vyko pirmasis teminis išorinis vertinimas, kaip mokyklose įgyvendinamas įtraukusis ugdymas.

Plačiau: https://bit.ly/3J3ujQa