Kauno pedagogų kvalifikacijos centras įgyvendina Nordplus projektą

2019 m. lapkričio 22 d., 16:26

„Nordplus“ – Šiaurės ir Baltijos šalių tarptautinio bendradarbiavimo programą projektas „Suaugusiųjų skaitmeninių kompetencijų stiprinimas: tarptautinė partnerystė“ pradėtas projekto partnerių vizitu Kaune.  2019 m. lapkritį Kaune lankėsi projekto partneriai – suaugusiųjų neformaliojo švietimo centro „Azote“ (Latvija) atstovai. Vizito metu projekto partneriai detaliai pristatė savo įstaigų veiklą, patirtį suaugusiųjų švietimo srityje. Projekto partneriai lankėsi suaugusiųjų mokymo įstaigose: Kauno statybos ir paslaugų mokymo centre, Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centre, Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centre, Kauno suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centre, susipažino su nuotolinio mokymosi galimybėmis suaugusiems, technologijomis ir puikiomis suaugusiems skirtomis sąlygomis mokytis. Svečiai pasidžiaugė itin palankiomis sąlygomis suaugusiųjų mokymuisi, gausiu besimokančiųjų skaičiumi, suaugusiųjų aktyviu dalyvavimu suaugusiųjų mokyme.

Šiuo projektu perimant gerąją užsienio šalių suaugusiųjų mokymo centrų patirtį siekiama atliepti suaugusiųjų poreikius, taikyti šiuolaikiškas ir patrauklias suaugusiųjų mokymo formas, metodus skaitmeninių kompetencijų, kompiuterinio raštingumo ugdymui, mokymų efektyvumo didinimui. Projekto tiesioginė tikslinė grupė – suaugusiųjų mokymų koordinatoriai dirbantys suaugusiųjų mokymo įstaigoje su suaugusiais.

Projekto partneriai – suaugusiųjų neformaliojo švietimo centras „Azote“ (Latvija).

Projektas bus įgyvendinamas 2019 – 2020 metais.

Išsamesnė informacija tel. (8 37) 32 40 43, el.p.: ginta.tarankiene@kaunosic.lt, Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktoriaus pavaduotoja Ginta Tarankienė