Poezijos knygos „Laikmečių aidai“ sutiktuvės

2023 m. spalio 16 d., 14:45

Spalio 13 dieną Kauno švietimo inovacijų centro bibliotekoje vyko Senjorų mėnesiui skirtas renginys – pedagogės, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narės, poetės Onos Jakubonienės poezijos knygos „Laikmečių aidai“ sutiktuvės.

Literatūrinėje – muzikinėje popietėje dalyvavo Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos (LMVA) prezidentas, KTU inžinerijos licėjaus direktorius dr. Dainius Žvirdauskas, Lietuvos menų ir mokslo asociacijos (LMMA) „Vydūno šviesa“ įkūrėjas ir prezidentas, rašytojas, lektorius, metafizikas dr. Vilimantas Zablockis, LNRS valdybos pirmininkė, poetė, laikraščio „Gintaro gimtinė“ redaktorė, gyd. Dalia Milukaitė-Buragienė, leidyklos ir spaustuvės UAB „Vitae Litera“ gamybos administratorė Inga Gatulienė, pedagogė, doc. Toma Lileikienė, pedagogė Vanda Binevičienė, su kuria rašytojai teko 28 metus dirbti kartu, LNRS poetai, meno kūrėjai, artimieji, draugai.

Dalyvius pasveikino renginio vedėja, Centro bibliotekininkė Irena Valentukonienė.

„Onutė Jakubonienė – pedagogė, daug metų dirbusi vadovaujamą darbą švietimo įstaigose, dalyvavusi mokyklinių vadovėlių leidyboje, jau jaunystėje rašiusi į tuometinį žurnalą „Jaunimo gretos, LNRS ir LMMA ,,Vydūno šviesa“ draugijos narė. Šiandien susirinkome pasiklausyti poetės pamąstymų apie žmogaus būtį. Kūrėjos aruode jau septyni eilėraščių rinkiniai: „Laiko gijos“; „Ir kas gi Tu, Tėvyne?; „Tūkstantmečio Lietuva!“; „Neišsivaikščiok, Lietuva!“; „Gyvenimo versmė“; „Laike įspaustos pėdos“; „Iššūkių laikas“. Ir štai 8-asis – „Laikmečių aidai“, kurį sudaro aštuoni skyriai: „Lietuvos simboliai – piliakalniai“, „Laiko tėkmė“, „Juodasis laikmetis“, „Žmogus – planetos valdovas“, „Laiko miražai“, „Žmogiškoji būtis“, „Nesuvaidintas nuoširdumas“, „Gyvenimo parodija“, – trumpai renginio vedėja pristatė knygos autorę.

„Tu – pradžių pradžia mano ilgo gyvenimo kelio! / Tu – neišsenkantis šaltinis proto dykumoj. / Tu – sąžinė, tvirtybė, atsparumo idealas – / Tu – kelrodė žvaigždė manajam danguje…“, – O. Jakubonienės eilėraščiu „Tu, Mokytoja“ iš knygos „Laiko gijos“ I. Valentukonienė su praėjusia Mokytojų diena pasveikino pedagogus.

„Mano tikslas, kad eilėraščiuose atsispindėtų žmogaus gyvenimas: viltys, išgyvenimai, tikėjimas ateitimi, o labiausiai – meilė ir pagarba žmogui, motinai, kalbai. Kiekvienas iš mūsų susikuriame savosios asmenybės vertę. Kokia ji – priklauso tik nuo mūsų veiklos, gyvenimo būdo, o beveik visa dvasios išmintis glūdi žodyje, tik reikia jį suprasti. Eilėraščiuose susipynę mano džiaugsmai, išgyvenimai. Džiaugiuosi, kad sutikau daug gerų ir išmintingų žmonių, kurie padėjo man eiti šiuo keliu…“, – šiomis mintimis autorė pradėjo rinkinio „Laikmečių aidai“ pristatymą, ir papildė eilėraščiais: „Motinai“, „Amžius – gyvenimo mįslė“, „O, Lietuva – Senolių žeme“, „Esi Žmogus“, „Laikmetis“, „Gimtadienis – metų brydė“, „Pabūkit savimi“, „Piliakalniai – tautos praeitis“, „Nesuvaidintas nuoširdumas“.

Knygos autorė stabtelėjo, o Centro bibliotekininkė pakvietė dalyvius pasiklausyti muzikos garsų. Koncertinę programą atliko Kauno „Vyturio“ gimnazijos Muzikos skyriaus mokiniai – akordeonistai Dominykas Kaubrė, Paulius Vonžodas, Paulius Dzedravičius, Gytis Taparauskas, Faustas Vavulo (mokytoja Reda Labanauskienė), fortepijonu grojo Neda Kaubrytė (mokytoja Aušra Banaitienė) ir Kauno 1-osios muzikos mokyklos mokinys Matas Stonys (mokytojas Marius Laurynaitis). Skambėjo E. Derbenko „Akordeonistai groja džiazą“, lietuvių liaudies daina „Plaukė sau laivelis“, Ž. Žiro „Po Paryžiaus dangumi“, D. Kramer „Šokantis smuikininkas“, A. Volpi „Tokata“, V. Gubanov „Linksmas savaitgalis“, E. Derbenko Koliažas „Karmen“. Dėkojame mokytojams ir mokiniams už nuostabius kūrinius, puikų atlikimą – šventę sielai ir širdžiai.

Kūrybos popietės dalyviai įdėmiai klausėsi renginio vedėjos ir knygos autorės dialogo. Buvo įdomu išgirsti atsakymus į pateiktus klausimus: – Kokią reikšmę teikiate emocijai, jausmams poezijoje?; Kaip formavosi Jūsų poetinis braižas?; Ar turite poetą / poetę, kuris / kuri įtakoja Jūsų kūrybą?; Kas šiandieninėje poezijoje Jus džiugina, ko pasigendate?; Kurios šių dienų gyvenimo problemos Jums – ne tik kaip kūrėjai, bet ir žmogui kelia nerimą?…

„Onutė kaip poetė yra išskirtinė. Jos eilėraščiai klasikinės formos, eilėraščių pėdose yra 13–14 skiemenų, visi gerai suprantami, nors vyrauja filosofinė mintis. Aštuntoje knygoje „Laikmečių aidai“ eilėraščiai skirti žmogui, motinai Tėvynei nušvinta vis naujomis metaforomis, įvaizdžiais, palyginimais. Gyvenimo ir būties tema čia taip pat perteikta jai vienai būdingais palyginimais: kaip žmogus „dūsta“ prisiminimuose, kaip padaryti geri dvasiniai darbai pakelia gyventi, neleidžia pasenti. Įdomiai suskamba eilėraštis „Amžius – gyvenimo mįslė“: „Žmogaus amžius – tai laiko užrašų knyga… / Tai – nuolatinis laikmečio kitimas…“. Poetė Onutė – „bėga, skuba per laiko brydę…“. Sveikiname mieląją Onutę su aštuntąja poezijos knyga, tegul poetės eilės skamba visų širdyse, kaip skaidri gyvenimo versmė!“, – mintimis apie josios kūrybą pasidalijo LNRS valdybos pirmininkė D. Milukaitė-Buragienė.

„Autorės kūryba yra išskirtinai patraukli skaityti ar klausytis skaitovų. Poetė visą savo gyvenimą skyrė pedagoginiam švietimui ir sportui. Jai teko daug keliauti po pasaulio šalis gidės pareigose. Jai suteikta mokytojos ekspertės kvalifikacinė kategorija. Renginio metu pateiktoje poezijos knygoje ir ankstesnėje kūryboje tematika nesikeičia: pabrėžiama garbinga tautos istorija, kova dėl išlikimo nuo valstybės kūrimo laikų iki šių dienų, skatinamas pilietiškumas, taip pat žmogiškumas ir pagarba, kaip tautos egzistencijos privalumai. Eilės sukurtos profesionaliai, nes poetės specialybė yra lituanistė“, – kalbėjo dr. Vilimantas Zablockis.

LNRS narys, rašytojas, prof. KTU garbės emeritas Antanas Žiliukas padėkojo poetei ir pasveikino savo kūrybos ketureiliu.

Pasibaigus literatūrinei – muzikinei popietei, svečiai, meno kūrėjai, draugai, artimieji sveikino ir dėkojo knygos „Laikmečių aidai“ autorei O. Jakubonienei už džiugų susitikimą, o bibliotekininkei Irenai už mielą, nuoširdų priėmimą ir renginio vedimą.

Renginys baigėsi, bet eilėraščių rinktinės sutiktuves primins išgirsti eilėraščio „Amžius – gyvenimo mįslė“ žodžiai: „Gyvenkime dabar, kiek laiko tam paskirta, / Ir džiaukimės mums duota „prabanga“ / Ir stenkimės dar daug suprast, patirti – / Tai žmogiškoji ir tikroji mūsų pareiga…“.

 

Irena Valentukonienė, Kauno švietimo inovacijų centro bibliotekininkė
Birutė Zeigienė, Kauno miesto savivaldybės Senjorų reikalų komisijos narė