InCrea+ Kaip galima įtraukti mokinius pamokose pasitelkiant meną

2023 m. vasario 13 d., 09:19

Švietimo sistemoje vis labiau ryškėjantis netolygus ugdymas pasiekė kritinį mastą ir dėl COVID-19 pandemijos protrūkio dar labiau išaugo ugdytinių švietimo problemų, todėl  atsirado poreikis stiprinti holistinį požiūrį į įtraukųjį ugdymą. Meninis ugdymas, teoriškai pasiremiantis strategijomis, kuriomis siekiama atsižvelgti į didelės mokinių įvairovės stiprybes bei poreikius, gali teikti efektyvią pagalbą  įtraukiajai mokyklos kultūrai, lemti mokinių gerovę bei plėtoti tris XXI amžiaus gebėjimų sritis: mokymosi bei inovacijų, skaitmeninio raštingumo bei karjeros ir gyvenimo gebėjimus.

Erasmus+ Strateginių partnerysčių projektas KA2 „Įtraukusis kūrybingumas ugdant meninius gebėjimus (InCrea+)“ Nr. 2020-1-LT01-KA227-SCH-094736 pradėtas 2021 m. kovo 1 dieną. InCrea+ projektu „Įtraukusis kūrybingumas ugdant meninius gebėjimus (InCrea+)“ siekiama atsižvelgti į ugdymo poreikius, suteikti mokytojams medžiagos ir mokymo patirties, susijusios su įtraukiųjų metodų diegimo per meną veiklomis. Projekte akcentuojamas darbas su 11–16 metų mokiniais, o ypatingas dėmesys skiriamas įtvirtinti veikloms, kurios gali padėti stimuliuoti kūrybingumą, kritinį mąstymą, tarpkultūrinį dialogą bei daugelį kitų įgūdžių įtraukiojoje aplinkoje, tinkamoje mokiniams, pasižymintiems specialiaisiais edukaciniais poreikiais, taip pat įvairios kilmės bei sudėtingos socioekonominės padėties mokiniams.

Kartu su projektą koordinuojančia Kauno Juozo Grušo meno gimnazija bei projekto partneriais Foundation for development of the cultural bpocs (BG), Fundatia Euroed (RO)Rumunija, Besime Ozderici Ortaokulu (TR), Associació Meraki Projectes de València (ES), Università degli Studi di Padova (IT) bei Trakų rajono savivaldybės pedagogine psichologine tarnyba (LT) buvo parengta metodinė medžiaga, apimanti įvairius metodus, kuriuos galima pritaikyti pamokose. Mokytojai, kurie jau išbandė pasiūlytus metodus, pažymėjo didelį vaikų susidomėjimą ir įsitraukimą. Projekto metu buvo sukurta nuotolinė mokymosi MOODLE platforma, kurioje gali  mokytis kiekvienas mokytojas ar švietimo specialistas sau patogiu laiku. Baigus nuotolinį mokymo kursą, yra išduodamas pažymėjimas.

Projektui baigiantis, kviečiame į sklaidos renginį, kuriame bus  plačiau pristatyti projekto rezultatai, nuotolinė mokymosi platforma. Taip pat projekto metodinio leidinio bendraautoriai  pasiūlys išbandyti kelis metodus.

Projekto puslapį rasite  https://increaplus.eu/

Konferencija vyks 2023 m.  vasario 15 dieną Kauno Juozo Grušo meno gimnazijoje (Šarkuvos g. 30, Kaunas).

Tikslas: InCrea+ rezultatų pristatymas, meninių veiklų ir kūrybiškumo pritaikymas įtraukiajame ugdyme.

Registracija – bit.ly/InCrea_konferencija

Konferencijos programa