Turininga suaugusiųjų mokymosi savaitė

2022 m. lapkričio 30 d., 15:35

„Mano gyvenimas nėra važiavimas į tikslą, bet grožėjimasis važiuojant“ (Jonas Mekas).

Lietuvoje 2022 m. lapkričio 21–25 d. jau 23-ąjį kartą organizuojama Suaugusiųjų mokymosi savaitė, kurios idėją įkvėpė avangardinio kino kūrėjo Jono Meko mintys apie prasmės ieškojimą kasdieniuose, paprastuose dalykuose.

Kauno švietimo inovacijų centras, atsiliepdamas į Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos kvietimą prisijungti prie Suaugusiųjų mokymosi savaitės „Mokymosi siluetai“ organizavimo, pakvietė suaugusius į renginius.

 

Paskaita „Naujausios skaitmeninės priemonės ir kūrybiškas jų panaudojimas“

Lapkričio 22 dieną Kauno miesto suaugusiųjų bendruomenei virtualioje aplinkoje paskaitą „Naujausios skaitmeninės priemonės ir kūrybiškas jų panaudojimas“ vedė Vilniaus Žemynos gimnazijos vyresnysis informacinių technologijų mokytojas bei fizikos mokytojas metodininkas Tomas Jurgutis. Mokytojas supažindino paskaitos dalyvius su naujausiais ir inovatyviais skaitmeniniais įrankiais, detaliai bei kūrybiškai parodė ir paaiškino jų panaudojimo galimybes.

 

Edukacinė išvyka ,,Pažinti gimtąjį kraštą be technologijų (ne)įmanoma“

Lapkričio 23 dieną išvykos dalyvius gidė, Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklos mokytoja metodininkė Laimutė Nakutienė supažindino su populiariomis formomis ir būdais kaip pažinti Kauną. Pasitelkdami išmaniąsias technologijas renginio dalyviai atrado žinomas ir naujas miesto erdves, dalyvavo orientaciniuose pažintiniuose žaidimuose, konkursuose su telefonais, vyko komandinis darbas, bendravimas bei bendradarbiavimas.

 

Paskaita „Artimas impresionizmas: kūrėjų siluetai“

Lapkričio 24 dieną dailininkė Rasina Druseikė meno mylėtojams pristatė įžymųjį Latvijos dailininką-impresionistą Vilhelmą Purvytį (Vilhelms Purvītis), papasakojo apie įspūdingus jo nuveiktus darbus, ryšius su Lietuva ir tragišką kūrybinio palikimo lemtį. „Dailininkas buvo ypatingas žiemos peizažų meistras. Jo tapybos darbai kupini lyrizmo, vidinių išgyvenimų ar nostalgijos ir tarsi pakelia šį žanrą į kitą lygmenį. Ypač žavi Purvyčio sniegas, kuris nėra tik gamtos vaizdas, bet simbolizuoja daugybę dalykų – nuolatinę kaitą ir energiją. Tapybos darbuose atsispindintis grynų spalvų virpėjimas, mirgėjimas kiekvieno žiūrovo akyse sukuria skirtingą vaizdą, todėl kiekvienas žmogus tą patį paveikslą mato šiek tiek kitaip. Tai ir yra impresionizmo paslaptis“ – keičiantis skaidrėms ekrane pasakojo R. Druseikė.

Latvijos nacionalinis dailės muziejus 2008 m. įsteigė Vilhelmo Purvyčio premiją Latvijos mene, kuri kas dveji metai įteikiama kūriniui, atspindinčiam savo epochos raidą ir siejantį šiuolaikinį gyvenimą, dvasinius idealus ir absoliučias vertybes.

 

Ekskursija „Kauno senamiestis – miesto širdis“

Lapkričio 25 dieną pakvietėme Ukrainos piliečius, apsistojusius Lietuvoje, į ekskursiją rusų kalba „Kauno Senamiestis – miesto širdis“, kurią vedė gidė Tatjana Ruškienė, Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos rusų kalbos vyresnioji mokytoja. Gidė ekskursijos dalyvius supažindino su miesto istorija, pagrindiniais Kauno Senamiesčio istoriniais objektais.

 

Informaciją paruošė Irena Valentukonienė, bibliotekininkė